Forskning vid Linnéuniversitetet från A-Ö sommaren 2016

Hej!
Detta är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet. Ämnena presenteras från A-Ö och detta är naturligtvis ingen komplett lista, men den kan användas för olika uppslag och för inspiration. Vi reserverar oss från eventuella fel och att det kanske kan vara svårt att nå vissa forskare. Du hittar mer information om vår forskning på; https://lnu.se/forskning/

För presskontakt med Linnéuniversitetet under sommaren:
Besök vår webbplats Lnu.se eller klicka på länk;
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kontakta-och-besoka/press/

Akutsjukvård
Carina Elmqvist, lektor i vårdvetenskap. Telefon: 0709-32 86 84.
E-post: carina.elmqvist@lnu.se
Anders Svensson, adjunkt i akutsjukvård. Telefon: 0470-70 83 66. E-post: anders.svensson@lnu.se

Alger
Catherine Legrand, professor i marin ekologi. Telefon: 070-438 06 18.
E-post: catherine.legrand@lnu.se

Alkoholberoende
Mats Fridell, professor i psykologi. Telefon: 0470-76 74 58. E-post: mats.fridell@lnu.se

Arbetslöshet och försörjning
Rickard Ulmestig, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: rickard.ulmestig@lnu.se

Arbetsmarknad
Diskriminering - Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Andraspråksinlärning
Diane Pecorari, professor i engelska. Telefon: 0470-70 85 70. E-post: diane.pecorari@lnu.se

Astrid Lindgren
Astrid Surmatz, gästprofessor i litteraturvetenskap. Telefon: 0031-6-274 949 13.
E-post: astrid.surmatz@lnu.se

Astronomi
Arvid Pohl, lektor i fysik. Telefon: 070-114 53 59. E-post: arvid.pohl@lnu.se

Barnfetma
Anders Raustorp, docent i idrottsvetenskap. Telefon: 070-811 87 06.
E-post:anders.raustorp@lnu.se

Barnmisshandel
Cecilia Kjellgren, lektor i socialt arbete. Telefon: 073-317 08 41. E-post: cecilia.kjellgren@lnu.se

Barnlitteratur
Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap. Telefon: 0470-70 86 94.
E-post: helene.ehriander@lnu.se

Barn som anhöriga
Barn till föräldrar med allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning, psykisk ohälsa - Ulrika Järkestig Berggren, lektor i socialt arbete, Telefon: 0708-99 63 83, E-post: ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se och
Ann-Sofie Bergman, lektor i socialt arbete, Telefon 0470-76 7494, E-post: ann-sofie.bergman@lnu.se

Barn till föräldrar som missbrukar
Ulrika Järkestig Berggren, lektor i socialt arbete, Telefon: 0708- 99 63 83, E-post: ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se

Barn som drabbas av en förälders dödsfall
Ann-Sofie Bergman, lektor i socialt arbete, Telefon 0470-76 7494, E-post: ann-sofie.bergman@lnu.se

Biståndspolitik och globala utvecklingsfrågor
Jonas Ewald, lektor i freds- och utvecklingsstudier. Telefon: 070-851 85 62. E-post:jonas.ewald@lnu.se

Brasor och annan eld
Björn Zethraeus, professor i bioenergiteknik. Telefon: 0722-17 85 65. E-post: bjorn.zethraeus@lnu.se

Brottsoffer
Esther Friedman, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-207 90 95. E-post: esther.friedman@lnu.se
(pratar helst engelska)

Demensvård
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Demokrati och utveckling i Afrika
Jonas Ewald, lektor i freds- och utvecklingsstudier. Telefon: 070-851 85 62. E-post: jonas.ewald@lnu.se

Distansutbildning
Alastair Creelman, specialist/e-lärande. Telefon: 0480-44 73 82, 070-592 01 34.
E-post: alastair.creelman@lnu.se

Djurparker
Cornelius Holtorf, professor i arkeologi. E-post: cornelius.holtorf@lnu.se

Djurs beteende (evolution)
Anders Forsman, professor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-627 27 38. E-post: anders.forsman@lnu.se

Djurs utbredning i naturen
Per-Eric Betzholz, lektor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-316 44 34. E-post: per-ericbetzholz@lnu.se

E-lärande
Alastair Creelman, specialist/e-lärande. Telefon: 0480-44 73 82, 070-592 01 34.E-post: alastair.creelman@lnu.se

EU
Martin Nilsson, lektor i statsvetenskap. Telefon: 076-865 31 93. E-post: martin.nilsson@lnu.se
Stefan Höjelid, docent i statsvetenskap. Telefon: 070-282 96 99. E-post: stefan.hojelid@lnu.se

EU-rätt
Mirza Tassaduq Baig, adjunkt i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 82 70. E-post: mirza.baig@lnu.se

E-handel
John Jeansson, lektor i informatik. Telefon: 0707-50 20 98. E-post: john.jeansson@lnu.se

Elevers och studenters textproduktion på främmande språk
Christina Rosén, lektor i tyska. Telefon: 0470-70 88 55 / 0470-124 27. E-post: christina.rosen@lnu.se

Energi – i allt från byggnader till biogas
Energi - Björn Zethraeus, professor i bioenergiteknik. Telefon: 0722-17 85 65. E-post: bjorn.zethraeus@lnu.se

Biogas
Ulrika Welander, professor i kemiteknik inriktning bioteknik. Telefon: 0767-60 36 71. E-post: ulrika.welander@lnu.se

Energi och byggnader
Leif Gustavsson, professor i byggteknik. Telefon: 0703-44 70 30. E-post: leif.gustavsson@lnu.se

Engelskans ställning i den svenska högskolan
Diane Pecorari, professor i engelska. Telefon: 0470-70 85 70. E-post: diane.pecorari@lnu.se

Faunistik (läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning)
Per-Eric Betzholz, lektor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-316 44 34. E-post: per-ericbetzholz@lnu.se

Fattigdom och snabb ekonomisk tillväxt
Jonas Ewald, lektor i freds- och utvecklingsstudier. Telefon: 070-851 85 62. E-post: jonas.ewald@lnu.se

Fisk i Östersjön och insjöar
Per Larsson, professor i akvatisk ekologi. Telefon: 070-622 37 79. E-post: per.larsson@lnu.se

Fjärilar
Per-Eric Betzholz, lektor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-316 44 34. E-post: per-ericbetzholz@lnu.se

Friluftsliv
Jonas Ahnesjö, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 65. E-post: jonas.ahnesjo@lnu.se
Tom Danielsson, adjunkt i idrottsvetenskap. Telefon: 073-933 51 93. E-post: tom.danielsson@lnu.se

Funktionshinder
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Fåglar i allmänhet, deras liv och leverne i synnerhet
Jonas Waldenström, docent i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se
Daniel Bengtsson, doktorand i ekologi. Telefon: 070-515 43 33. E-post: daniel.bengtsson@lnu.se

Förskoleklass, ålder och skolstart
Helena Ackesjö, lektor i pedagogik. Telefon: 0480-44 63 64. E-post: helena.ackesjo@lnu.se

Förändrade välfärdssystem
Rickard Ulmestig, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: Rickard.Ulmestig@lnu.se

Genusperspektiv på populärkultur
Maria Nilsson, lektor i litteraturvetenskap. Telefon: 0470-70 86 94 och 046-18 95 89. E-post: maria.nilsson@lnu.se

Godmanskap/ställföreträdarskap
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Granbarkborrar
Claes-Göran Alriksson, adjunkt i biologi. Telefon: 070-557 28 26. E-post:claesgoran.alriksson@lnu.se

Grunda vikar, vegetation och blåstång
Stefan Tobiasson, projektledare. Telefon: 070-383 01 10. E-post: stefan.tobiasson@lnu.se
Jonas Nilsson, doktor i akvatisk ekologi. Telefon: 0480-44 73 12. E-post: jonas.nilsson@lnu.se

Hållbar utveckling
Giangiacomo Bravo, professor i sociologi. Telefon: 0470-70 87 82. E-post:giangiacomo.bravo@lnu.se
Mirza Tassaduq Baig, adjunkt i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 82 70. E-post: mirza.baig@lnu.se

Hästars roll i socialt arbete
Catharina Carlsson, doktorand i socialt arbete. Telefon: 0709-48 90 04. E-post: catharina.carlsson@lnu.se

Idrott
Sport i medierna - Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 0470-70 85 57. E-post: dino.viscovi@lnu.se

Ledarskap
Carl-Axel Hageskog, professor i idrottens ledarskap. Telefon: 0704-82 19 95. E-post: carl-axel.hageskog@lnu.se

Fotboll och affärer, organisation och innovation
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Idrottsturism
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Ironman, hur kroppen påverkas
Tom Danielsson, adjunkt i idrottsvetenskap. Telefon: 073-933 51 93. E-post: tom.danielsson@lnu.se

Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Internationella konflikter
Anders Nilsson, lektor i freds- och utvecklingsstudier. Telefon: 0706-89 86 20. E-post: anders.nilsson@lnu.se

Ideellt arbete
Cecilia Jonsson, lektor i socialt arbete. Telefon: 070-642 61 64. E-post: cecilia.jonsson@lnu.se

Internationell rätt
Mirza Tassaduq Baig, adjunkt i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 82 70. E-post: mirza.baig@lnu.se

Insekter
Jon Tinnert, doktorand i evolutionsbiologi. Telefon: 0480-44 62 19. E-post: jon.tinnert@lnu.se

Juridik
Håkan Hallbäck, universitetsadjunkt. Telefon: 073-821 70 35. E-post: hakan.hallback@lnu.se

Jämställdhet i högre utbildning
Leif Lindberg, seniorprofessor i pedagogik. Telefon: 0470-70 81 01. E-post: leif.lindberg@lnu.se

Klimat och annat elände i naturen
Tommy Claesson, geolog. Telefon: 070-260 23 72. E-post: tommy.claesson@lnu.se

Konflikter och ilska
Judit Lindqvist, lektor i psykologi. Telefon: 073-386 36 35. E-post: judit.lindqvist@lnu.se

Konflikthantering
Krister Håkansson, adjunkt i psykologi. Telefon: 073-708 07 68. E-post: krister.hakansson@lnu.se
Esther Friedman, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-207 90 95. E-post: esther.friedman@lnu.se
(pratar helst engelska)

Kost: Hur ska vi äta för att må bra?
Anna Blücher, lektor i mikrobiologi. Telefon: 070-794 84 48. E-post: anna.blucher@lnu.se

Kultur för barn och ungdomar
Anna Lund, lektor i sociologi. Telefon: 073-142 60 42. E-post: anna.lund@lnu.se

Kulturella och kreativa näringar
Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi. Telefon: 070-849 04 19. E-post: lars.lindkvist@lnu.se

Livsmedelshygien: Hur undviker vi att bli matförgiftade?
Anna Blücher, lektor i mikrobiologi. Telefon: 070-794 84 48. E-post: anna.blucher@lnu.se

Lärarprofessionalisering, bedömning och betygsättning
Olle Zandén, lektor i musikpedagogik. Telefon: 070-528 13 53. E-post: olle.zanden@lnu.se

Missbruk (generellt) samt om ungdomar och missbruk
Mikael Dahlberg, lektor i pedagogik. Telefon: 0703-75 19 19. E-post: mikael.dahlberg@lnu.se

MOOC:s (Massive Open Online Courses)
Alastair Creelman, specialist/e-lärande. Telefon: 0480-44 73 82, 070-592 01 34. E-post: alastair.creelman@lnu.se

Motorcyklism och dess subkulturella yttringar
Örjan Petersson, adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 070-694 41 45. E-post: orjan.petersson@lnu.se

Musikfestivaler
Jonas Bjälesjö, adjunkt i kulturell ekonomi. Telefon: 070-314 82 66. E-post: Jonas.bjalesjo@lnu.se
Susanne Johansson, lektor i kulturgeografi. Telefon: 070-713 51 27. E-post: susanne.johansson@lnu.se

Musikindustri
Henric Lindström, adjunkt i företagsekonomi. Telefon: 070-939 71 40. E-post:henric.lindsrtrom@lnu.se

Mäns våld mot kvinnor
Marie Eriksson, Fil. Dr. i historia, genusforskare och lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-70 80 56. E-post: marie.eriksson@lnu.se

Mänskliga rättigheter
MirzaTassaduq Baig, adjunkt i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 82 70. E-post: mirza.baig@lnu.se

Naturkatastrofer och klimat
Tommy Claesson, geolog. Telefon: 070-260 23 72. E-post: tommy.claesson@lnu.se
Åsa Roxberg (tröst och lidande i samband med katastrofer) lektor i vårdvetenskap. Telefon: 0480-44 63 33. E-post: asa.roxberg@lnu.se

Naturupplevelser för minskad stress
Sofia Jönsson, projektassistent. Telefon: 0736-79 34 72. E-post: sofia.jonsson@lnu.se

Neuropsykiatriska funktionshinder
Ylva Benderix, lektor i vårdvetenskap. Telefon: 0470-70 82 07. E-post: ylva.benderix@lnu.se

När katastrofen slår till
Åsa Roxberg (tröst och lidande i samband med katastrofer) lektor i vårdvetenskap. Telefon: 0480-44 63 33. E-post: asa.roxberg@lnu.se

Näthandel
John Jeansson, lektor i affärsinformatik. Telefon: 0707-50 20 98. E-post: john.jeansson@lnu.se

Ormar
Anders Forsman, professor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-627 27 38. E-post: anders.forsman@lnu.se

Personlig vårdassistans
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Plagiering
Diane Pecorari, professor i engelska. Telefon: 0470-70 85 70. E-post: diane.pecorari@lnu.se

Politik och demokrati i Latinamerika
Martin Nilsson, lektor i statsvetenskap. Telefon: 076-865 31 93. E-post: martin.nilsson@lnu.se

Politik och religion
Magnus Hagevi, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-384 22 45. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Politiska skandaler
Tobias Bromander, fil. Dr. i statsvetenskap. Telefon: 072-165 05 76. E-post: tobias.bromander@lnu.se

Polisen och poliskulturen (inkl. polisers utbildning)
Otto Petersson, doktorand i statsvetenskap. Telefon: 073-151 64 44. E-post: otto.petersson@lnu.se

Poliser
Rolf Granér, lektor, polisforskning. Telefon: 070-633 62 22. E-post: rolf.graner@lnu.se

Polisvetenskap och straffrätt (om aktuella rättsfall och lagförslag)
Andreas Anderberg, doktor i straffrätt. Telefon: 0702 800 703. E-post: andreas.anderberg@lnu.se

Politik – svensk och amerikansk
Magnus Hagevi, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-384 22 45. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Pridefestival
Hbtq - exkludering på arbetsmarknad - Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Privatekonomi
Lisbeth Sandvall, lektor i socialt arbete. Telefon: 070-640 27 52. E-post: lisbeth.sandvall@lnu.se

Religiös förändring i Sverige
Magnus Hagevi, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-384 22 45. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Reparativ Rättvisa
Esther Friedman, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-207 90 95. E-post: esther.friedman@lnu.se
(pratar helst engelska)

Resvanor
Per Pettersson-Lövquist, adjunkt i turismvetenskap. Telefon: 0733-86 15 08. Epost: per.pettersson@lnu.se
Stefan Gössling, professor i turismvetenskap. Telefon: 070-492 26 34. E-post: stefan.gossling@lnu.se

Semester, bra för hjärtat!
Joep Perk, professor hälsovetenskap, läkare. Telefon: 070-344 50 96. E-post: joep.perk@lnu.se

Sexuella övergrepp
Cecilia Kjellgren, lektor i socialt arbete. Telefon: 073-317 08 41. E-post: cecilia.kjellgren@lnu.se

Shopping och handel
Bertil Hultén, docent i marknadsföring. Telefon: 0706-95 16 70. E-post: bertl.hulten@lnu.se

Sinnesmarknadsföring
Bertil Hultén, docent i marknadsföring. Telefon: 0706-95 16 70. E-post: bertl.hulten@lnu.se

Skuldsättning, skuldproblem
Lisbeth Sandvall, lektor i socialt arbete. Telefon: 070-640 27 52. E-post: lisbeth.sandvall@lnu.se

Sjukdomar hos vilda djur
Jonas Waldenström, docent i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Sjukvård - Akut sjuk
Carina Elmqvist, adjunkt i vårdvetenskap. Telefon: 0470-70 83 16. E-post: carina.elmqvist@lnu.se

Sjövett
Stefan Siwek, sjökapten och universitetsadjunkt. Telefon: 0722-49 76 43. E-post: stefan.siwek@lnu.se

Skolstart
Helena Ackesjö, lektor i pedagogik. Telefon: 0480-44 63 64. E-post: helena.ackesjo@lnu.se

Smarta system för prediktivt underhåll som uppfyller kraven från industri 4.0
Basim Al-Najjar, professor i systemekonomi. Telefon: 0470-70 84 22, 070-765 30 51. E-post: basim.al-najjar@lnu.se

Sportfiske
Jonas Ahnesjö, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 65. E-post: jonas.ahnesjo@lnu.se

Sommaren, tid för kroppsbesiktning
Joep Perk, professor hälsovetenskap, läkare. Telefon: 070-344 50 96. E-post: joep.perk@lnu.se

Sommarinfluensa
Jonas Waldenström, docent i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Semesterstress
Krister Håkansson, adjunkt i psykologi. Telefon: 073-708 07 68. E-post: krister.hakansson@lnu.se

Sol och regn och annat väder
Tommy Claesson, geolog. Telefon: 070-260 23 72. E-post: tommy.claesson@lnu.se

Sport
Sport i medierna - Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 0470-70 85 57. E-post: dino.viscovi@lnu.se
Ledarskap - Carl-Axel Hageskog, professor i idrottens ledarskap. Telefon: 0704-82 19 95. E-post: carl-axel.hageskog@lnu.se
Fotboll och affärer, organisation och innovation - Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi.Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Stress: när blir det farligt?
Marie Ekstam Ljusegran, lektor i biomedicinsk vetenskap. Telefon: 070-224 51 95.

Skuldsättning och skuldproblem
Lisbeth Sandvall, lektor i socialt arbete, Telefon: 070-640 27 52. Lisbeth.sandvall@lnu.se

Skogsbruk, lövskogsbruk, biologisk mångfald i skogen, viltskador, virkesegenskaper – under semestern
Harald Säll, lektor och jägmästare. Telefon: 0470-70 89 54. E-post: harald.sall@lnu.se

Torra ögon. Värre på sommaren?
Stina Carlsson, post doc i biomedicinsk vetenskap. Telefon: 070-578 56 28. E-post: stina.carlsson@lnu.se

Teknik för smarta hem
Jacob Lindehoff, universitetsadjunkt i datavetenskap. Telefon: 0706-22 70 70. E-post: jacob.lindehoff@lnu.se

TV-sport
Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 0470-70 85 57. E-post: dino.viscovi@lnu.se

Ungdomar och missbruk
Mikael Dahlberg, lektor i pedagogik. Telefon: 0703751919. E-post: mikael.dahlberg@lnu.se

Ungdomar och sexuellt risktagande
Marie Oscarsson, lektor i omvårdnad. Telefon: 070-323 42 43. E-post: marie.oscarsson@lnu.se

Utmaningar för demokratiseringsprocessen i Tanzania
Jonas Ewald, lektor i freds- och utvecklingsstudier. Telefon: 070-851 85 62. E-post: jonas.ewald@lnu.se

Utfiskning
Per Larsson, professor i akvatisk ekologi. Telefon: 070-622 37 79. E-post: per.larsson@lnu.se

Volontärarbetare, solidaritetsarbete, ideella organisationer
Cecilia Jonsson, lektor i socialt arbete. Telefon: 070-642 61 64. E-post: cecilia.jonsson@lnu.se

Våld
Hantering av allvarligt våld - Esther Friedman, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-207 90 95. E-post: esther.friedman@lnu.se (pratar helst engelska)

Våld i nära relationer
Marie Eriksson, Fil. Dr. i historia, genusforskare och lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-70 80 56. E-post: marie.eriksson@lnu.se

Våld mot kvinnor
Charlotte Agevall, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-70 83 12. E-post: charlotte.agevall@lnu.se

Välmående
Per Bauhn, professor i filosofi. E-post: per.bauhn@lnu.se

Åldersdiskriminering på arbetsmarknad
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Åska
Pieter Kuiper, lektor i fysik. Telefon: 0700-51 16 03. E-post: pieter.kuiper@lnu.se

Äldrefattigdom, tredje åldern och nya generationer äldre
Angelika Thelin, lektor i socialt arbete. Telefon: 072-702 29 12. E-post: angelika.thelin@lnu.se

Äldreomsorg
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-76 74 03. E-post: lottie.giertz@lnu.se

Östersjön
Vattenkvalitet - Catherine Legrand, professor i marin ekologi. Telefon: 070-438 06 18.
E-post: catherine.legrand@lnu.se

Fisken i Östersjön - Per Larsson, professor i akvatisk ekologi. Telefon: 070-622 37 79.
E-post: per.larsson@lnu.se

Östra Europa, inkl. Ryssland/Ukraina
Martin Nilsson, lektor i statsvetenskap. Telefon: 076-865 31 93. E-post: martin.nilsson@lnu.se