Tuulikki Åkesson tar emot fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetets hedersomnämnande vid Torsås företagsgala hedersomnämnande

Första hedersomnämnandet inom samhällelig drivkraft

Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet vill med ett nyinstiftat hedersomnämnande uppmärksamma individer vars arbetsinsats haft en särdeles positiv påverkan för den regionala tillväxten och samverkan mellan akademin och näringslivet.

Under högtidliga former på Torsås Företagsgala i fredags delades ett hedersomnämnande ut till Tuulikki Åkesson. Hon var tidigare verksamhetschef på Torsås Företagscentrum fram till hösten 2015 då hon gick i pension. Tuulikkis engagemang för näringslivet i Torsås ledde till etableringen av tekniknod sydost inom projektet Linnaeus Technical Centre (LTC).

Tanken med tekniknoden är att vara en länk mellan akademin och näringslivet i Torsås, för att företagen ska kunna utvecklas och regionen växa. Noden i sydost var först på plats inom projektet LTC och sträcker sig över hela sydöstra delen av regionen, med Torsås som en av flera knutpunkter. Företag kan via koordinatorer knyta kontakter och starta upp intressanta samarbeten med andra inom projektet LTC, som idag fått ytterligare tre noder; nordost, syd och väst.

Motiveringen i hedersomnämnandet:

För sitt enträgna engagemang att genom personliga möten och konsekvent pådrivande bidragit till etableringen av Linnaeus Technical Centres första tekniknod. Med sin förmåga att samordna företagare, kommunrepresentanter och regionala aktörer har Torsås och kringliggande kommuner nu en vedertagen länk till Linnéuniversitetet genom Linnaeus Technical Centre. Med detta hedersomnämnande premieras samverkan, långsiktighet och näringslivsutveckling över gränserna, allt för den regionala tillväxten.