grafiskt mönster med ettor och nollor

Det första internationella symposiet i Sverige i digital humaniora

Idag och i morgon, 7-8 november, blir Linnéuniversitetet en del av att anordna ett internationellt symposium i Sverige i Digital humaniora. Det handlar om ett växande forskningsfält där man försöker analysera och visualisera digitala data inom humaniora.

Appar, spel eller hjälpmedel för de som behöver extra stöd eller hjälp. Digital humaniora är tvärvetenskaplig forskning och är i princip allting som kan digitaliseras och presenteras på ett interaktivt sätt. Men det handlar också om att kartlägga vad det är människor vill ha tillgång till för data och hur de lättast ska kunna hitta den.

− Tidigare har ju digitalisering ansetts vara ett rent tekniskt ämne, men här kopplas digitalisering och humaniora ihop – och det kan vara precis vad som helst, det är så oerhört brett, säger Koraljka Golub, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, som forskar inom Digital Humanities Initiative vid Linnéuniversitetet.

Det kan till exempel vara att kombinera ett musikarkiv med en karta, om man går förbi en byggnad där en känd kompositör bott ska man kunna lyssna på ett stycke musik. Eller att kombinera evenemang i en stad till kartan, där det presenteras förslag på vad biblioteket anordnar när man går förbi det.

Linnéuniversitetet var det första svenska universitetet som anslöt sig till nätverket DARIAH-EU, Europas största nätverk inom Digital Humaniora, och Sverige blev därmed också det andra nordiska landet efter Danmark. Syftet med symposiet i nästa vecka är att sprida ny kunskap och utbyta idéer med andra internationella forskare, men även att utforska nya samarbetsmöjligheter inom digital humaniora, både inom den offentliga och privata sektorn.

Vad? Internationellt symposium i Digital Humaniora (på engelska)
Var? Växjö Stadsbibliotek (Västra Esplanaden 7)
När? 7-8 november 2016

Kontaktinformation
Koraljka Golub, 0470-70 89 09
Annika Sand, presskontakt, 076-830 01 05