föreläsningssal

Fortsatt högt söktryck till Linnéuniversitetet

Antalet sökande till Linnéuniversitetet till vårterminen 2017 ökar med drygt 5 procent samtidigt som det sker en minskning i landet med cirka 3 procent.

Det mest populära programmet är Socionomprogrammet och den populäraste kursen är Aktie- och värdepapperskunskap. Nedan hittar du topplistor för de mest sökta kurserna och programmen till vårterminen 2017.

Fler förstahandssökande
Totalt har Linnéuniversitetet fått in mer än 36 400 ansökningar varav nästan 14 671 av dem har sökt en utbildning vid lärosätet i förstahand. Det innebär att mer än 700 fler vill helst av allt gå en utbildning på Linnéuniversitetet jämfört med våren 2016.

Den kurs vid Linnéuniversitetet som hade flest förstahandssökande är Aktie- och värdepapperskunskap, som har så många sökande att den placerar överst på listan över landets mest sökta kurser i förstahand.

Mest sökta kurser till våren 2017
Aktie- och värdepapperskunskap
Psykologi 1
Projektledning 1
Organisationsteori, ledarskap och motivation
Företagsekonomi I - organisation och ledarskap
Socialrätt I - Juridisk översikt
Kost Näring Hälsa
Företagsekonomi I – marknadsföring
Bild och grafisk design för webben
Idrottens träningslära, kost för prestation

Mest sökta program till våren 2017
Socionomprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Biblioteks- och informationsvetenskap
Musik- och ljuddesignprogrammet
Bastermin i matematik och fysik

Mer information hittar du på UHRs (Universitets- och högskolerådet) webbplats
https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/farre-sokande-till-varens-hogskoleutbildningar/