Gammastrålning i en aktiv galaktisk kärna

Fysikforskare får Crafoordstipendiet för studier av aktiva galaxkärnor

Vid en ceremoni på Kungliga Vetenskapsakademien idag 26 maj kommer Yvonne Becherini, lektor i fysik vid Linnéuniversitetet, att tilldelas ett av årets Crafoordstipendier i astronomi.

En aktiv galax har ett super-massivt svart hål i sin kärna, vilket kan dra till sig materia från omgivningen genom gravitationskraften. I processen skapas även bipolär strålning som lämnar det svarta hålet.

– Hur detta går till är ännu inte känt, men processen resulterar i stora energimängder. Vi kan därför utforska vad som händer där långt bort i universum genom att studera utstrålandet av gammastrålning, fotoner med mycket hög energi, som vi kan spåra här på jorden. Genom detta kan vi få mer kunskap om universum och dess uppbyggnad.

Det säger Yvonne Becherini, lektor i fysik vid Linnéuniversitetet, som idag kommer att ta emot ett av årets Crafoordstipendier i astronomi i Stockholm. Hon får stipendiet för sin forskning inom extragalaktisk astronomi och astrofysik, alltså studier av andra galaxer än vår egen Vintergatan. Specifikt blir Yvonne uppmärksammad för sina studier av och upptäckter inom aktiva galaxkärnor (active galactic nuclei på engelska) med hjälp av data från H.E.S.S.-observatoriet i Namibia.

För Yvonne och hennes forskargrupp i astropartikelfysik är stipendiet viktigt och hon uppskattar Crafoordstiftelsens arbete med att stödja nya forskargrupper och nyare universitet.

– Jag är hedrad och tacksam att få ta emot detta stipendium från Crafoordstiftelsen och Kungliga Vetenskapsakademien. Stiftelsen är, än så länge, den enda stora stiftelse och finansiär som satsar på detta ämne som jag och min forskargrupp vid Linnéuniversitetet utvecklar.

Stipendiet kommer Yvonne att använda till att betala de löpande kostnaderna för medlemskapet i H.E.S.S.-observatoriet för sig och sin grupp. Tack vare det kommer de att fortsätta ha åtkomst till data från H.E.S.S. och kunna utföra ännu mer spännande forskning om fjärran galaxer.

Crafoordstipendierna, som i år går till forskare inom ämnena astronomi och matematik, delas ut av H. M. Konungen vid en ceremoni på Kungliga Vetenskapsakademien torsdag 26 maj, i samband med att Crafoordpriset inom samma ämnen delas ut till forskarna Yakov Eliashberg, Roy Kerr och Robert Blandford.

– Det blir första gången jag träffar Kungen, säger Yvonne. Jag ser fram emot att möta honom, kanske får jag även möjlighet att berätta för honom vad vi sysslar med!

Om Crafoordpriserna

Crafoordpriset och Crafoordstipendierna har delats ut sedan 1982 utifrån en donation från Anna-Greta och Holger Crafoord. Holger Crafoord grundade företaget Gambro och är känd för att ha kommersialiserat den konstgjorda njuren. Priset ska belöna och främja grundforskning inom områden som inte omfattas av Nobelpriset – astronomi, biovetenskap, geovetenskap, matematik, samt forskning om sjukdomen polyartrit (ledgångsreumatism) som Holger Crafoord själv led av – och administreras av Kungliga Vetenskapsakademien.

Mer information

Om forskargruppen Astroparticle Physics
Om Crafoordpriset
Filmer om aktiva galaxkärnor

Bild: NASA/Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab