IST:s kontor

Informatikforskare ska analysera IT-företags affärsmodell

Ett avtal har träffats mellan Gunilla Bradley center och IT-företaget IST om att granska den digitala affärsmodell som IST drivs utifrån.

Gunilla Bradley center för digitala affärer (GBC) har träffat ett avtal om samarbete med växjöföretaget IST, som arbetar med lösningar och tjänster för skolor i Skandinavien. Professor Darek M Haftor och doktorand Andreas Koczkas, båda vid GBC och institutionen för informatik på Linnéuniversitetet, ska genomföra en granskning av den digitala affärsmodell som IST drivs utifrån.

Syftet är tvådelat. Ett mål är att erbjuda IST:s ledning en oberoende genomgång av läget just nu och framtida möjligheter för IST, för att på så vis utmana företagets interna fördomar, något som kan begränsa ledningen hos alla organisationer. Det andra målet är att dra lärdom av IST för att utveckla ny kunskap rörande framgångsfaktorer och hinder i digitala affärsmodeller.

– IST har varit ett framgångsrikt företag i sin nisch i över 30 år nu, vilket är en lång tid för ett företag som arbetar med digitala lösningar. Utan tvekan har IST:s ledning fattat ett antal kloka beslut och vi vill dra lärdom av dem, säger Darek Haftor.