GBC + Barometern

Gunilla Bradley center granskar Barometerns digitala affärsmodell

Nytt samarbete ska utvärdera Barometerns digitala affärsmodell och dra lärdomar av tidningens digitala utveckling.

Barometern, den ledande lokaltidningen i kalmartrakten, grundades 1841 och har funnits på Internet sedan 1996. Tidningen har med andra ord lång erfarenhet av den tryckta världen, men hur fungerar dess digitala affärsmodell?

Under våren 2016 kommer två forskare från forskargruppen Gunilla Bradley center för digitala affärer (GBC) vid Linnéuniversitetet att undersöka just detta. Forskarna kommer att göra en oberoende utvärdering av Barometerns digitala affärsmodell; dess styrkor och utmaningar. Detta är tänkt att kunna ge ledning i det framtida digitaliseringsarbetet. Samtidigt kommer forskarna att dra lärdom av Barometerns erfarenheter, med målet att få ny kunskap om de faktorer som bidrar till, och förhindrar, en organisations omvandling från icke-digital till digital.

– Vi på Gunilla Bradley center för digitala affärer är mycket tacksamma för detta samarbete, eftersom det öppnar upp för inhämtandet av unik kunskap och även bidrar till vår ambition att arbeta i närhet till lokala och regionala organisationer, säger Darek Haftor, professor i informatik och ledare för centret.