Jonas Svensson

Han vill stärka religionsvetenskapen vid universitetet

Jonas Svensson har blivit befordrad till professor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hans forskningsämne är islamologi, som betyder att vetenskapligt undersöka islam som religiös tradition i historia och nutid.

De senaste åren har Jonas Svensson allt mer forskat kring kognitionsvetenskaplig religionsvetenskap. Det handlar om att förklara religiösa fenomen utifrån hur det mänskliga sinnet är uppbyggt och fungerar. Förra året publicerades Jonas Svenssons bok Människans Muhammed. Boken handlar om just kognitionsvetenskapliga teorier, med fokus på muslimers föreställningar om Profeten Muhammed. Ett mer långsiktigt projekt handlar om svensk islamkritisk offentlig debatt i dagens samhälle och hur man kan förklara vad som utmärker denna. Det projektet bedriver Jonas Svensson inom Linnéuniversitetets center för postkoloniala studier, som är Linnéuniversitetets spetsforskning med fokus på kulturmöten som en konsekvens av kolonial expansion.

Har du något intressant på gång just nu inom din forskning?
− Just nu arbetar jag på en artikel tillsammans med en zoolog vid Stockholms universitet om evolutionsteoretiska förklaringar på religion. Dessutom planerar jag att tillsammans med en grupp forskare söka medel för forskning om hur islam behandlas i svensk religionskunskapsundervisning, och hur muslimska elever ser på den undervisning som ges.

Vad hoppas du kunna uppnå framöver med din forskning?
− Framför allt hoppas jag att inriktningen på min forskning ska öppna för möjligheter till samarbete över ämnes- och disciplingränser med andra forskare. Jag vill också bidra till att ytterligare stärka religionsvetenskapens forskningsmiljö vid universitetet. Ett sätt att göra detta är genom doktorander, nu när ämnet sedan förra året har forskarutbildningsrättigheter.

Här kan du läsa mer om Jonas Svensson.