Från 2015 års medaljutdelning vid Akademisk högtid

Hedersutmärkelser vid Linnéuniversitetet för 2016

Under Linnéuniversitetets Årshögtid den 20 maj kommer en rad hedersutmärkelser för 2016 att delas ut. Bland annat hyllas årets bästa lärare och årets bästa handledare. Två utmärkelser som universitetets studenter har utsett.

Staffan Andersson, Docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, tilldelas en utmärkelse som framstående pedagog. Motiveringen lyder: Staffan är en god pedagog som kan skapa intresse och engagemang för sitt ämne. Genom hans skickliga undervisningsteknik, oavsett föreläsningsspråk, inspirerar han sina studenter att upptäcka det egna intresset för mer kunskap. Linnéstudenterna vill därför varmt rekommendera Staffan Andersson till utmärkelsen som framstående pedagog.

Jørgen Bruhn, professor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, tilldelas en utmärkelse som framstående handledare och pedagog i forskarutbildningen. Motiveringen lyder: Jørgen är en handledare som kännetecknas av sin tillgänglighet, lyhördhet och förmågan att inspirera sina doktorander till att nå högre höjder. Jørgen har också en holistisk syn på utbildningsprocessen och skapar därmed goda förutsättningar för sina forskarstudenters framtid, långt bortom disputationen. Hans engagemang för doktoranders arbetsmiljö är pricken över I:et som gör det extra trevligt för Linnéstudenterna att rekommendera Jørgen Bruhn till utmärkelsen för framstående handledare.

Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet tilldelas en utmärkelse som framstående forskare. Motiveringen lyder: Gunlög Fur har i sin gärning som professor i historia satt Linnéuniversitetet på den akademiska världskartan genom den framgångsrika etableringen av Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Vid sidan av hennes många egna bidrag till den internationella forskningsfronten - huvudsakligen om nordamerikas indianer och om nordisk kolonialism - har hon en unik förmåga att inkludera och entusiasmera kollegor och yngre forskare att nå ut med sin forskning.

Welf Löwe, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet tilldelas en utmärkelse som forskare som verkat för samhällelig drivkraft. Motiveringen lyder: Welf Löwe har på ett föredömligt sätt engagerat sig i och etablerat framgångsrika samarbeten med en stor mängd IT företag i regionen. Han är en av initiativtagarna och en ledande kraft i nätverket IEC – Information Engineering center, som binder ihop upp mot 200 IT relaterade företag i Linnéregionen. Senast framgången för Welfs enträgna samverkansarbete är den stora satsning som KK stiftelsen gör i ett så kallat Synergiprojekt, där näringsliv och akademi samproducerar ny kunskap till nytta för alla inblandade.

Lars Malmborg tilldelas 2016 års Linnémedalj för sin stora insats inom Linnéakademin.
Motivering: Lars har under många år gjort stora och värdefulla insatser för Linnéuniversitetet och tjänat som en ovärderlig länk mellan universitetet, regionerna och företagen. Han har byggt upp Kalmarnoden i Linnéakademin och är även aktiv i dess forskningsstiftelse. Hans intresse för det internationella har också genererat ett antal viktiga donationer till stipendier för internationella masterstudenter. Ett helt ideellt arbete äras här med vår förtjänstmedalj.

Utöver dessa utmärkelser delas även följande priser ut;

Anna Alexandersson, tilldelas Linnéakademiens forskningsstiftelses pris för bästa avhandling 2016 för avhandlingen "Incubating Businesses".
Petter Tibblin, tilldelas 2016 års Linnéstipendium av Kalmar och Växjö kommun.

Kontaktinformation:
Jonas Tenje, pressansvarig, 070 308 40 75