Architectural rendering of CTA Science Data Management Centre Building, Zeuthen

Högkvarter utsett för nästa generations teleskop

Linnéuniversitetet är ett av de internationella lärosäten som utsåg Bologna och Berlin till högkvarter respektive datacenter för Cherenkov Telescope Array, ett framtida observatorium för utforskning av gammastrålning från rymden.

CTA-projektet är ett initiativ till att bygga ett markbaserat observatorium för att studera mycket energirik gammastrålning från rymden. Syftet är att undersöka ursprunget till kosmisk strålning, lära mer om svarta hål och söka förstå materiens innersta natur. Över 1 000 forskare och ingenjörer från 32 länder deltar i CTA-projektet.

Bland de tolv länder som är ledamöter och associerade medlemmar i CTA-projektets råd representeras Sverige av Linnéuniversitetet, i form av lektor Yvonne Becherini vid forskargruppen Astroparticle Physics. Efter noga överväganden beslöt rådet att utse Bologna i Italien till platsen för högkvarteret för CTA och Berlin-Zeuthen i Tyskland till platsen för det vetenskapliga datacentret.

Högkvarteret kommer att sysselsätta ett 25-tal personer, medan ett 20-tal kommer att arbeta på datacentret med att samordna den vetenskapliga verksamheten och hantera data som samlas in. Man räknar med att omkring 100 Petabyte, dvs hundra miljoner Gigabyte, data kommer att genereras år 2030.

CTA-observatoriet är planerat att bestå av omkring 100 teleskop på södra halvklotet och 20 på det norra. De första teleskopen ska vara på plats under 2018.

Mer information

CTA:s webbplats

Bild: Architectural rendering of CTA Science Data Management Centre Building, Zeuthen (Credit: Dahm Architekten & Ingenieure, Berlin)