Människor på en flygplats som drar resväskor.

Hot utanför Europa skrämmer

Positiva till idén om fri rörlighet i Europa, men rädda för hot utanför. Det visar en ny studie, baserat på fältintervjuer med resenärer i Östersjö-området.

Resultaten från studien visar att många passagerare är positiva till idén om fri rörlighet i Europa, men är rädda för hot som kommer från länder utanför Europas gränser. Resenärerna skapade och återskapade en känsla av säkerhet i Europa i motsats till det andra, i detta fall hoten från länder utanför Europa. Resenärerna ville inte försvåra resandet inom redan utsatta gränser eller samarbeten mellan länder, som Shengen. Men de tycker samtidigt inte att friheten för de som kommer utifrån ska öka.
− Friheten att röra sig tycker de flesta är jättebra– men under vissa förutsättningar. Många menade att det finns faror utanför som "kunde visa sig" om fri rörlighet var total, säger Goran Basic.

Varför många av de tillfrågade reagerar på detta sätt tror Goran Basic har att göra med distans till andra länder och interaktionen mellan människor.
− Det är lättare att koppla till det som är närmare. När det är en stor distans mellan människor, det är då något uppfattas som farligt, säger Goran Basic.

Studien bygger på av fältanteckningar och fältintervjuer med 100 passagerare på Arlanda flygplats i Stockholm samt av fältanteckningarna och 100 fältintervjuer med passagerare på Tallink Silja Line färjor mellan Stockholm and Riga in Lettland. Artikeln är en del av resultaten från projektet "Turnstone", som är en undersökning av samarbetet mellan gränspolis och kustbevakning i Östersjöområdet, tillsammans med Sophia Yakhlef och Malin Åkerström från Lunds universitet.

Projektet är finansierat av Europeiska kommissionen. Syftet med projektet är att utifrån empiriska material (intervjuer och fältobservationer) kartlägga och analysera hur personalen inom de olika gränsmyndigheterna upplever, tolkar, och definierar de organisatoriska, kulturella, historiska och rättsliga skillnader mellan gränsmyndigheter. Dessutom är syftet att kartlägga och analysera hur resenärer upplever, tolkar, och definierar fri rörlighet i regionen i förhållande till gränsmyndigheter.

Mer information:
Yakhlef, S., Basic, G., Åkerström, M. (2016)
Risk, Safety and Freedom of Movement: In Airplane and Ferry Passenger Stories in the Northern Baltic Sea Region. Journal of Criminal Justice and Security, 18(2): 175-193

Här kan du läsa hela artikeln online.

Kontaktinformation:
Kontakt: Goran Basic 0470-70 89 59 / goran.basic@lnu.se
Tove Nordén, kommunikatör 070-367 14 53