Hur löser Linnéregionen integrationen utanför storstäderna?

Vid måndagseftermiddagens paneldebatt diskuterades temat. Från utvandring till invandring. Kan ett småländskt arv ge inspiration till nutidens och framtidens integrationsproblematik?

Deltog vid debatten gjorde Stephen Hwang,rektor, Linnéuniversitetet, Bo Frank, kommunstyrelseordförande, Växjö Kommun och Björn Brändewall, skolpolitiker i Kalmar kommun.

Panelsamtal i almedalen


Man är överens om att det inte bara finns ett svar på hur vi löser de
integrationsbehov som finns. Snarare ett stort behov att samordna de olika
insatser som görs. Man behöver arbeta med många aktörer och att
synkronisera systemen så att de blir enklare att arbeta med och mindre
byråkratiska. Panelen är enade om att vi kan bli bättre på att vara mer
nyfikna på människors individuella kunskaper och se till mångfald, samt
hur det kan bidra i utveckling.

Ett samhälle med god integration behöver ses som entillgång för
idérikedom, inspiration och tillväxt där alla medborgare ska ha lika
möjligheter till delaktighet i samhällslivet.