Hus M på campus, byggt i trä

Hus byggda i trä ger överlägsna klimatfördelar

Därför, om Sverige ska vara ett av de främsta länderna i världen när det gäller att utveckla och bygga klimatsmarta bostäder, måste ytterligare initiativ för att öka byggande i trä tas på flera olika nivåer. Det skriver representanter för bland annat skogsägarna, akademin och näringslivet i en artikel i Dagens Samhälle idag.

Artikeln är undertecknad av Lena Ek, ordförande i Södra skogsägarna och före detta miljöminister (C), Kristina Alsér, landshövding, Länsstyrelsen Kronobergs län, Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet, samt Catharina Winberg, ordförande för Växjö Kommunföretag AB, och finns att läsa på Dagens Samhälles webbplats.