Husénsamlingen

Husénsamlingen nu sökbar

2012 tog Linnéuniversitetet emot Torsten Huséns arbetsbibliotek. Torsten Husén var professor i pedagogik och en av vårt lands mest internationellt kända forskare inom pedagogik och utbildningsvetenskap. Samlingen omfattar ca 4500 böcker inom en mängd ämnen, men innehåller främst böcker om skola och undervisning.

Sedan samlingen invigdes den 11 december 2012 har ett arbete med att göra samlingen mer tillgänglig utförts. Linnéuniversitetet beviljades i oktober 2014 medel från Riksbankens Jubileumsfond för att katalogisera samlingen. Detta arbete avslutades i juni 2016 och samlingen är sökbar i bibliotekets söktjänst och Libris, och är därmed tillgänglig för studier och forskning. Husénsamlingen finns i Husénrummet på biblioteket i Växjö.