Fr v: Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet; Paal Aamaas, Sr VP, Kongsberg Digital; Tord Ytterdahl, Deputy CEO, Viking Supply Ships; Ulf Gullne, chef isbrytarledningen, Sjöfartsverket.

Ice Academy-avtal signerat i Kalmar

Ett samarbetsavtal har skrivits på för att stärka upp kompetensen inom isbrytning och isnavigering. Det är sjöfartshögskolan i Kalmar och tre andra parter som nu ingått ett samarbete för att kvalitetssäkra arbetet inom dessa områden.

Tanken med avtalet är att man ska samarbeta kring forskning, utbildning och utveckling. Det är förutom Sjöfartshögskolan, Sjöfartsverket, Kongsberg Digital och Viking Supply Ships som skriver under avtalet.

– Ice Academy-arbetet startade egentligen upp redan för 8 år sedan, berättar Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet. Genom att nu skriva under samarbetsavtalet visar vi att sjöfart, isnavigering och andra operationer i farvatten med is som t.ex. isbrytning och olika offshoreoperationer är en viktig och prioriterad fråga.

Nästan all import och export i landet går via sjöfarten, som är ett klimatsmart sätt att transportera varor på. Säkra och effektiva isbrytningsoperationer är då en av grundförutsättningarna.

Man kan tro att den globala uppvärmningen och ökande havsvattentemperaturer skulle minska behovet av sjöfart i vatten med is, men tvärtom så kommer det att öka. Uppvärmningen gör tidigare icke farbara vatten farbara. Den miljö man finner där är känslig och det är viktigt att verksamheten där är säker och miljövänlig.

Navigering i simulator
Ice Academy-avtal i Kalmar
Fr v: Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet; Paal Aamaas, Sr VP, Kongsberg Digital; Ulf Gullne, chef isbrytarledningen, Sjöfartsverket; Tord Ytterdahl, Deputy CEO, Viking Supply Ships.

– Vi som skriver samarbetsavtalet Ice Academy har alla våra egna spetskompetenser och tillsammans kan vi göra skillnad och driva utvecklingen mot en säker effektiv och hållbar sjöfart i farvatten med is, säger Ted Bågfeldt.

Genom samarbetsavtalet kommer det ges fler möjligheter till verksamhet inom utbildning, simulatorutveckling, forskning och andra projekt.

– Vikten att kunna öva i en simulator är stor, eftersom simulatorerna blir allt mer verklighetstrogna. Detta tack vare bättre tekniska instrument, datorer, ljud och grafik, säger Ulf Gullne, chef i isbrytarledningen på Sjöfartsverket. Simulatorerna kan aldrig ersätta verkligheten helt, men de klarar idag alla möjliga förhållanden, t ex att navigera igenom isen.

Is-simulator
Samarbetsavtalet signeras