Berkay Cum Cinar under sitt praktikarbete i Småland.

Internationellt samarbete mellan småländska företag

Företag har ibland en återhållsam hållning till att ta emot icke svenskspråkiga studenter, men det finns sätt att underlätta samarbete. Ett bra exempel är den turkiska maskiningenjörsstudenten Berkay som under tio veckor genomförde ett studentprojekt mellan två företag i regionen.

Internationella studenter, som under sin studietid utför examensarbete, projektarbete som del av kurs, eller praktik, är en resurs som kan tillföra en stor skillnad för ett mindre företag. Initiativet att sammanföra två företag med utbytesstudenten Berkay Cum Cinar, var dels för att assistera med språket som kan upplevas som en ouppnåelig tröskel för många företag, dels att erbjuda en kontorsplats i en konstruktiv och inspirerande atmosfär.

Berkay Cum Cinar under sitt praktikarbete i Småland.

Berkay som studerar Master of Science i maskinteknik i Istanbul, Turkiet har sedan sommaren 2015 studerat och tagit del av kurserna under tredje året vid utbildningen för maskinteknik i Växjö. Som ett led att meritera sig med internationella erfarenheter så sökte Berkay en praktikplats på ett svenskt företag där han ville fördjupa sina teoretiska kunskaper. Berkay vände sig Linnaeus Technical Centre (LTC) för att få assistans med praktikmöjligheter inom LTCs företag.

LTC, tekniknod syd belägen i Älmhult, hade sedan tidigare assisterat ett Tingsrydsföretaget Rolf Johansson schakt och transport AB (RJ schakt) med innovationsassistans, både att finna medel för innovationer genom ALMI Kronoberg men också genom studentprojekt inom en produktutvecklingskurs för tredjeårselever från maskinteknikprogrammet i Växjö. RJ schakt, som är ett företag inom markentreprenad och grus, som med egen grustäkt assisterar med maskiner och material vid väg- och andra byggnationer. Företaget har idag inga egna produkter och har, innan produktutvecklingsinsatsen under året, tidigare inga samarbeten med akademi. En lång erfarenhet från markarbete och grushantering och en tidigare inköpt maskin är grunder till den uppfinning som företaget genererat. Idén är en maskin för återvinning av grus vid väghyvling efter att föregångaren som tidigare fanns på marknaden återkallades. RJ schakt hade flera förbättringar till hur en ny maskin skulle konstrueras för en säkrare och bättre funktion. Vad de saknade var erfarenhet av maskinutveckling och nykonstruktion. Kan studenter ta en idé till en komplett konstruktion?

Berkay Cum Cinar under sitt praktikarbete i Småland

Det hela började sent 2015 då Berkay hörde av sig till LTC för att undersöka möjligheten att göra praktik för ett företag i regionen. Tekniknoden i Älmhult, som är en av fyra lokala noder inom LTC, tog frågan vidare och hörde sig för bland de anslutna teknikföretagen i regionen. RJ Schakt som var nöjda med resultatet från tidigare studentinsats var intresserade av en student som kunde ta deras idé vidare till nästa stadium. Problemet var att företaget tidigare inte arbetat med maskinkonstruktion på utvecklingsnivå.

Ett företag i en annan kommun arbetar dagligen med maskinkonstruktion av produkter mot grus- och gruvindustri. Möckeln AB i utkanten av Älmhult är ett företag med 25 anställda och med över 80 år i branschen. De tillverkar transportörer, matare, siktar, sorteringsverk m.m. till anläggningar inom grus-/sten-/sågverks- och återvinningsindustrierna. Mycket som Möckeln AB tillverkar är kundspecifikt och anpassat efter kundens behov. Ett första möte mellan RJ Schakt och Möckeln visade sig ge frukt. Ett samarbetet kunde absolut vara av intresse för båda parter. RJ Schakt som står för idén och konstruktionsbehovet och Möckeln för konstruktionskunskapen med möjlighet att tillverka maskinen efter konstruktion. Att ta in en engelskspråkig student att samverka mellan företagen var en nytänkande lösning som var intressant att prova.

Efter en knapp halvtimmes tågresa från Växjö steg 23-åriga Berkay av perrongen i Diö norr om Älmhult. I den gamla stenkvarnen i Diö fanns ett tomt skrivbord, i samma lokal som tekniknoden i Älmhult har sitt kontor. Här skulle Berkay under 10 veckor ha sin bas för praktikarbetet. I kvarnbyggnaden sitter också företaget Bryne AB med kompetens inom material och tillverkningsteknik med en maskiningenjör anställd på företaget. Under perioden har Bryne två pågående examensarbeten också de från maskinteknik på Linnéuniversitetet. Det visade sig bli en dynamisk och kreativ miljö med nationaliteter Turkiet, Iran, Japan, Syrien och Sverige arbetar tillsammans i den gamla stenkvarnen från år 1859.

Ett första möte med RJ Schakt i Tingsryd fick Berkay bekanta sig med maskiner, befintliga ritningar och innovativa lösningar. Det är Birgitta och Rolf Johansson som tar emot och i deras fikarum överförs information från många års praktisk kunskap till en ung student. Full av tankar beger Berkay tillbaka till Diö där arbete med CAD och beräkningar inleds. Ett andra företagsbesök gick till Damir, konstruktör på Möckeln AB, där det finns en lång erfarenhet av tunga konstruktioner för sten och grushantering. Möckeln assisterade med teknisk erfarenhet mot att de i nästa steg får tillverka maskinen. Under besöket blev Berkay introducerad till Möckelns produkter för att hitta lösningar på sitt eget projekt. Det finns många kugghjul och stålkvaliteter att välja mellan. Att få direktkontakt med en konstruktör som arbetar med detta dagligen är oerhört värdefullt.

Med utgångspunkt från kontorsplatsen i teknikkvarnen i Diö utförde Berkay ritningsarbete, materialval, hållfasthetsberäkningar, komponentval till en hel maskin. Att dela kontor med andra studenter och bli en del av svensk företagskultur är också en del av erfarenheten. Resultatet blev ett komplett ritningsunderlag för en prototyp av sandåtervinningsmaskinen. Ny kunskap och nya affärsmöjligheter för företagen. Praktisk erfarenhet och viktiga framtida kontakter för studenten. Win-Win. En förutsättning för samverkan mellan akademi och näringsliv.