Stephen Hwang och Tommy Eklund

IST och Linnéuniversitetet banar väg för nytt forskningsområde

Det Växjöbaserade skol- och lärandeföretaget IST satsar 10 miljoner och inleder ett tio år långt samarbete med Linnéuniversitetet. Tillsammans kommer universitetet och IST etablera ny forskning inom området digitala lärandeprocesser.

Digitala lärandeprocesser är ett område som ska kombinera aktuell forskning och utveckling inom de tvärvetenskapliga områdena pedagogik och teknik. Initialt ska en professor rekryteras, som ska bygga upp en forskningsverksamhet inom detta tvärvetenskapliga område och för universitetet del innefattas institutionen för pedagogik och institutionen för datavetenskap och medieteknik.

Utöver professuren vill man även etablera ett tvärvetenskapligt program på avancerad nivå för såväl studenter med pedagogikexamen som för studenter med data/IT-examen, i syfte att skapa en miljö där dessa discipliner möts. Partnerskapet har även som mål att skapa affärs- och jobbmöjligheter, såväl lokalt som nationellt.

Detta är första gången som IST inleder den här typen av långsiktigt samarbete med ett universitet. Björn Sundeby, grundare av och styrelseordförande på IST, förklarar att detta åtagande med tillhörande ekonomiska satsning är helt i linje med företagets vision och strategiska mål.

- Vi är av uppfattningen att alla ska ha rätt till bra skola, berättar Sundeby. En av våra huvudprinciper är därför att bidra på alla vis vi kan till ett samhälle där alla får möjlighet att lära sig mer. Under de senaste åren har vi sett affärsverksamheten kring skolor och lärande växa. Fler människor än någonsin tidigare är intresserade av att investera i EdTech. Personligen brinner jag för att kunna skapa värde för slutanvändarna, elever, föräldrar och skolpersonal, med riktigt bra, användarvänliga lösningar. Samarbetet med Linnéuniversitetet kommer att ytterligare bidra till detta.

– Vi ser detta som är ett spännande och betydelsefullt samverkansprojekt mellan universitetet och IST, säger Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet. Vi är mycket glada över det mångåriga samarbete som nu inleds. Utöver denna initiala finansiering kommer vi också att ansöka om ytterligare externa medel, och gruppen har lämnat in en ansökan om stöd för professorsrekrytering till KK-stiftelsen.

Under de senaste åren har utbildningssektorn, och i synnerhet skolan, genomgått omfattande infrastrukturinvesteringar för informations- och kommunikationsteknologier (IKT) för att stötta undervisnings- och lärandeprocesser.

- IST har jobbat tillsammans med skolor i över 30 år, säger Tommy Eklund, VD för IST. Vi har stor kunskap kring vad som krävs för att jobba på en skola, och vad som krävs för att få en skola att fungera. Men vi vet också att det är en oerhört komplex uppgift att skapa och använda de rätta digitala verktygen, därför ser vi detta som en stor möjlighet för oss att vara med och för alltid ändra innebörden av "digitalisering av skolan". För oss är detta det mest värdefulla vi kan göra för skolan och jag tror att vårt bidrag kan göra stor skillnad.

– Den snabba tekniska utvecklingen som sker idag, sker ofta utan hänsyn till faktiska behov och hur tekniken fungerar i praktiken, då det ofta saknas forskning inom området. Utvecklingen måste ske parallellt med forskningen för att vi ska kunna veta vad som fungerar eller inte, och idag vet vi helt enkelt för lite om till exempelvis hur elever kan distraheras av ny informationsteknik med mera. Vi ser detta projekt som en viktig forskningsinsats för den svenska skolans framtid, säger Staffan Carius, dekan för fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet.

Om IST
IST är ett av de största företagen i Norden inom skola och lärande och tillhandahåller administration, lärande och schemalösningar och tjänster till kunder i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. IST har 270 anställda och kontor i Växjö (huvudkontoret), Stockholm, Oslo och Roskilde.

Om Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Linnéuniversitetet finns i Kalmar och Växjö och har ungefär 34.000 studenter. Forskningen håller hög kvalitet och har fått genomslag nationellt som internationellt.

För mer information, vänligen kontakta:

Stephen Hwang, 070 263 38 35
Tommy Eklund, 076 610 56 30
Staffan Carius, 070 879 54 66
Linda Wallin, kommunikationschef IST, 073 401 98 23
Jonas Tenje, pressansvarig Linnéuniversitetet, 070 308 40 75