Spikning Fredrik Ahlgren

Kan man spara energi genom att återvinna spillvärme på fartyg?

Det kommer Fredrik Ahlgren, doktorand i sjöfartsvetenskap, att svara på vid sitt licentiatseminarium torsdag 2 juni. I förmiddags spikade han sin licentiatuppsats "Waste Heat Recovery in a Cruise Vessel" på Sjöfartshögskolan.

Läs mer om seminariet och välkommen att få reda på svaret då!