Karin Holfeldt

Karin Holmfeldt får stipendium ur stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Idag mottar Karin Holmfeldt, forskare i marin mikrobiologi på Linnéuniversitetet, ett stipendium på 100 000 kr ur Kung Carl XVI Gustafs hand. Hon får stipendiet för sina studier om hur virus förändrar bakteriers beteende.

– Det är jätteroligt och kommer ge ökade möjligheter att fortsätta min forskning om hur marina virus påverkar bakteriers ämnesomsättning, vilket ännu är relativt outforskat område, säger Karin Holmfeldt.

I varje liter havsvatten finns det cirka 10 miljarder virus, men istället för att göra människor och djur sjuka så infekterar de främst bakterier. Trots att dessa virus utgör världen största gen-pool och har stor påverkan på bakterier vet vi fortfarande lite om dem.

– Idag vet vi egentligen ingenting om hur virus påverkar marina bakteriers metabolism. Det vi däremot vet är att bakterier spelar en central roll i havens ekologiska kretslopp. Bakterier är själva grundorganismerna i alla kol- och näringscykler och är de som gör att ekosystemet snurrar runt, bland annat genom att bryta ner algblomning. Därför är det viktigt att förstå hur virus påverkar bakterierna, säger Karin Holmfeldt.

Stipendiet kommer bland annat att användas till att köpa in utrustning som gör det möjligt att undersöka virusen och deras värdbakteriers RNA. På så sätt hoppas Karin Holmfeldt kunna bidra med helt ny kunskap om hur virus förändrar bakteriers beteende och globala näringsvävar.

Karin Holmfeldt ingår i Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems - EEMiS