Katarina Herrlin

Katarina Herrlin får pris för sitt arbete med barns läsutveckling

Katarina Herrlin, lektor i didaktik på institutionen för utbildningsvetenskap, har tilldelats Natur och Kulturs Ingvar Lundberg-pris på 100 000 kr.

– Idag känner jag en enorm glädje! Jag hade inte förväntat mig att få priset eftersom jag vet att det finns så många kunniga och intresserade lärare och forskare inom läs- och skrivfältet. I mina möten med studenter i lärarutbildningen och med lärare ute på skolorna hoppas jag framöver kunna bidra till fortsatt utveckling av en riktigt god och genomtänkt läs- och skrivundervisning, säger Katarina Herrlin.

Motivering:

Priset ges med motiveringen "Katarina Herrlin tilldelas Ingvar Lundberg-priset 2016 för sitt mångsidiga arbete för att utveckla barns språk-, läs och skrivfärdigheter. Hon kombinerar engagemang och kreativitet med systematisk kartläggning och uppföljning, både i klassrummet och som lärarutbildare och läromedelsförfattare. Med sin kvalificerade praktiska kompetens och förtrogenhet med det vetenskapliga kunskapsläget lyfter och utvecklar Katarina Herrlin lärarens roll och betydelse i barns läsutveckling."