Kina

Kinas nya ekonomiska politik – hur kan den integreras i en modern landanalys?

Idag publiceras en artikel av Hubert Fromlet, seniorprofessor i internationell ekonomi vid Linnéuniversitet, i tidskriften Ekonomisk debatt.

Kina befinner sig för närvarande i en långtgående ekonomisk och social omdaningsprocess. Många strukturella förändringar är på väg – åtminstone om de politiska makthavarnas planer ungefärligen kan genomföras under de kommande åren. Den uppnådda och kvantitativa BNP-tillväxten har styrt många Kina-analyser. Framöver måste kineserna dock lägga mer fokus på bättre kvalitet i tillväxten. En sådan förändringsprocess kräver bland annat förbättringar avseende teknologi, produktivitet och miljö – och detta i en omvärld, där marknadsekonomin tänks spela en ”avgörande roll” (Third Plenum 2013, kap I, 2, s 1). Av dessa nya trender följer att forskare, företag och finansmarknadsanalytiker i sin tur måste modernisera analysen av Kina på både makro- och mikronivå. Det är viktigt även för svenska företag.

Hela artikeln kan läsas här: http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/44-5-hf.pdf

Ekonomisk Debatt nr 5/2016: http://nationalekonomi.se/ED

Kontaktinformation

Hubert Fromlet, 070-768 49 92, e-post: hubert.fromlet@gmail.com
Jonas Tenje, pressansvarig, 070-308 40 75