Statsministern och civilministern besökte eHälsoinstitutet.

Klart: eHälsomyndigheten till Kalmar

Nu är det klart. Ett intensivt regionalt arbete för att eHälsomyndigheten ska etableras i Kalmar fick idag ett glädjande besked av regeringen.

Vid tisdagens besök på eHälsoinstitutet kom beskedet från statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi som många väntat på. Regeringen har beslutat att den statliga eHälsomyndigheten ska placeras i Kalmar. Det är Landstinget, Länsstyrelsen, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Regionförbundet som tillsammans lyft fram Kalmar som en lämplig placering.

- Regeringens beslut att välja Kalmar som den bästa placeringen för eHälsomyndigheten är en glädjande utmaning för oss. Detta är en historisk möjlighet som vi kommer ta tillvara på ett bra sätt. Vårt etableringsarbete sätter igång omedelbart, framhåller landshövding Stefan Carlsson som tillsammans med övriga initiativtagare naturligtvis välkomnar beskedet.

Gemensamt har man nu bildat styrgrupp och etableringsgrupp för fortsatt planering.

- Vi ser fram mot ett intensivt arbete de närmaste åren. Det ger oss möjlighet att ta ett stort ansvar för att bidra till nationell utveckling, men också stärka e-hälsoområdet regionalt, menar landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson. Han framhåller att e-hälsa är ett av de absolut viktigaste områdena för framtida svensk "välfärdsexport", med stora möjligheter till nya företagsetableringar.

Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson, välkomnar den nya myndigheten till Kalmar och framhåller den starka regionala samverkan som en framgångsfaktor för den nya myndigheten:

- Vi arbetar tillsammans och löser utmaningar, vilket är en stor tillgång i Kalmar län. Vår förmåga att samverka över organisatoriska gränser som kommun, landsting, länsstyrelse, universitet och andra regionala aktörer ger alla förutsättningar för en smidig etablering av eHälsomyndigheten i Kalmar. Det är en viktig signal att regeringen sett vår kapacitet och tror på vår förmåga att lyckas med en framgångsrik etablering.

I arbetet för myndighetens etablering i Kalmar har framhållits att den snabba utvecklingen kring e-hälsofrågor kräver en miljö med möjlighet till såväl kompetensförsörjning som utveckling och forskning, vilket Kalmar län kan erbjuda. Linnéuniversitetet har utbildning och forskning inom relevanta områden och närhet till Kampradstiftelsen. Här finns eHälsoinstitutet som ett etablerat nationellt och internationellt ledande utvärderings- och forskningscentrum.

- Beslutet ska också ses som ett erkännande av Linnéuniversitetets starka position inom e-hälsoområdet och möjligheter till framgångsrika forsknings- och utbildningssamarbeten, framhåller universitetsrektor Stephen Hwang.

Utveckling inom e-hälsoområdet har identifierats som en nyckelfaktor för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård liksom inom kommunal omsorg. Detta ger också förutsättning för att etablera kluster av nya IT-företag kring e-hälsa.

E-hälsa har lång tradition i länet med exempelvis Apotekets kundcenter och eHälsoinstitutet som etablerades redan 2002. Digitalisering och förbättringar med nya innovativa och tekniska lösningar har länge varit i fokus och praktisk testverksamhet bedrivs sedan många år i Kalmar län inom såväl landstinget som kommuner och IT-företag.

Kontaktpersoner och styrgrupp för fortsatt arbete

Landshövding Stefan Carlsson Telefon: 070-3994129

Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson Telefon: 070-517 60 30

Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson Telefon: 070-3744303

Linnéuniversitetets rektor, Stephen Hwang Telefon: 070-2633835 Regionförbundets ordförande, Ulf Nilsson Telefon 070-5302509

Etableringsgruppen består av representanter från regionala myndigheter under ledning av Kalmar kommun. I Etableringsgruppen ingår från Kalmar kommun: näringslivschef Thomas Davidsson och Ola Johansson, VD Kalmar kommunbolag. Länsstyrelsen: Malin Almqvist, länsråd, Landstinget: Magnus Persson, utvecklingsdirektör och Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Regionförbundet: Helena Nilsson, regiondirektör, Linnéuniversitetet: Göran Petersson, professor eHälsoinstitutet.