Alger

Klimatpris till forskningsprojektet Algoland

Catherine Legrand, professor i marinekologi, har fått ta emot Kommunförbundet Kalmar läns årliga klimatpris för forskningen i projektet Algoland.

Klimatutmärkelsen Solrospriset delas ut av Klimatkommissionen Kalmar län. Det är ett uppmuntringspris som ges till den organisation, privatperson eller företag som har "utfört framstående åtgärder eller insatser som inspirerar och genererar innovation, jobb och aktiviteter inom klimat och energiområdet."

I år riktar sig priset till forskningsprojektet Algoland, som är ett projekt i Linnéuniversitetets spetsforskning inom ekologi och evolutionsforskning. Inom Algoland undersöker forskare mikroalgers potential att rena luft och vatten som kommer från industrier. I projektet kombineras marinekologisk forskning med kompetens från industrin för att nå innovativa, hållbara lösningar som minskar utsläpp av koldioxid och närsalter. Samtidigt produceras viktiga produkter som djurfoder och biobränslen.

Catherine Legrand är projektledare för forskningen och säger att det var oväntat att Algoland vann priset – men att det känns fantastiskt.
− Det känns som ett erkännande från olika aktörer i regionen men också som en bekräftelse på att den forskning vi bedriver är relevant och når hela vägen: från forskning till praktisk tillämpning.

I framtiden hoppas Catherine Legrand att forskningen inom Algoland kan leda till hållbara lösningar för att rena vatten och luft, men även en större medvetenhet kring vatten generellt.
− Utöver målen inom forskningen hoppas jag att Algoland också leder till att vi kan utbilda unga duktiga forskare, säger Catherine Legrand.

Här kan du läsa mer om Algoland.