Vadstena kloster från luften

Klosterordens musik genom århundradena

Karin Strinnholm Lagergren, lektor i musikvetenskap, har fått ett forskninganslag beviljat från Riksbankens jubileumsfond. I forskningsprojektet tänker hon jämföra de musikaliska relationerna mellan fyra olika birgittakloster.

Projektet heter 'Birgittinordens musikaliska värld - en jämförande studie av liturgiska källor från fyra birgittakloster', och det strävar efter att jämföra källor från fyra olika kloster i Europa ur en musikalisk synvinkel. Syftet är att öka kunskapen om hur gregorianska sångtraditioner (officiell musik inom en del av katolska kyrkan) utvecklas över tid. Karin Strinnholm Lagergren kommer att undersöka olika källor från senmedeltid in i modern tid från de fyra klostren, och hoppas att det kan ge viktig kunskap kring frågor om överföring, variation och lokala traditioner i olika kloster inom birgittinorden.
Hittills har inga jämförande studier gjorts mellan olika kloster ur en musikalisk synvinkel och forskningen kommer bidra till det lilla och outforskade fältet gregoriansk sång efter medeltiden
− Det känns fantastiskt att ha fått anslaget. Gregorianikforskning i Sverige är ett väldigt litet ämne så därför är det extra roligt att ett helt forskningsprojekt beviljas, säger Karin Strinnholm Lagergren.

Varför är det viktigt med sådan här forskning?
− Först för att den gregorianska sången efter medeltiden är ett ganska outforskat fält. I ett större perspektiv är det viktigt att den gren inom svensk musikforskning som i huvudsak ägnar sig åt jämförande handskriftsforskning ges utrymme att verka, så det är roligt att Riksankens jubileumsfond har gett en möjlighet att ostört få ägna sig åt sådant material.

Vad hoppas du komma fram till?
− Jag kommer skriva en bok som handlar om musiken i birgittinorden från dess grundande i mitten av 1300-talet fram till dagens situation i de kvarvarande klostren. I boken kommer jag att följa musikens väg genom århundradena och musikaliska spridningsvägar, stabilitet och förändring och hur musik avspeglar ideologi.

Forskningsanslaget på 2 098 000 kronor har beviljats av Riksbankens jubileumsfond.

Kontaktinformation
Karin Strinnholm Lagergren, lektor i musikvetenskap, 0470-76 74 13 / karin.strinnholm.lagergren@lnu.se
Tove Nordén, kommunikatör, 070-367 14 53