Schackbräde

Arbetsmarknadspolitiska insatser för kvinnor och män

Jonas Månsson kommenterade den 14 juni Arbetsförmedlingens bilaga "Arbetsmarknadspolitiska insatser för kvinnor och män – Hur effektiva är programinsatser utifrån ett könsperspektiv?" till Arbetsmarknadsrapporten vid ett öppet seminarium på Waterfront Conference i Stockholm.