Kritikerrosad författare och prisbelönt kulturvetare blir nya hedersdoktorer

Två nya hedersdoktorer utses vid Linnéuniversitetet 2016. Det är författaren Lena Andersson från Stockholm för Fakulteten för samhällsvetenskap och professor Diana Brydon från University of Manitoba i Canada för Fakulteten för konst och humaniora.

Lena Andersson har sedan 1999 gett ut sju romaner, ett antal pjäser och ett oräkneligt antal artiklar, krönikor och debattinlägg. Hon har sommarpratat fyra gånger och har under 2015 varit programvärd för radioserien Allvarligt talat. 2013 fick hon Augustpriset för romanen "Egenmäktigt förfarande".

Lena Anderssons skrivande berör ett antal politiska, filosofiska och emotionella teman och förutom de ständigt aktuella frågorna om kärlek, som behandlats i de senaste romanerna, behandlar hennes texter teman som är högaktuella idag. Romanerna "Var det bra så?" och "Du är alltså svensk" gavs ut 1999 respektive 2004, men skulle kunna handla om den politiska debatt som idag förs om rasism, svenskhet, segregation och identitet. Lena problematiserar identiteter och belyser problem kring utanförskap och kategorisering av människor. Båda böckerna har använts som kurslitteratur inom allmänt utbildningsområde på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Lena Andersson har besökt Linnéuniversitetet flera gånger. Hon har bland annat debatterat Jesus i ett arrangemang av den kristna studentföreningen, samt diskuterat Karl Poppers filosofi på det högre seminariet vid institutionen för samhällsstudier.

Diana Brydon är professor på University of Manitoba och har en plats i det Canadensiska forskarrådet i ämnet Globalization and Cultural Studies. Hon är också en av forskarna i the Royal Society of Canada vars huvudsyfte är att främja utbildning och forskning inom områdena; konst, humaniora, natur- och samhällsvetenskap. 2015 fick hon det hedervärda John M. Bowman Memorial Award för sin framstående forskning.

Diana Brydon kom som gästprofessor till Linnéuniversitetet under våren 2013. Inom universitets spetsforskningsgrupp Linnaeus University Centre for Concurrences in colonial and postcolonial studies involverade hon sig omedelbart genom att uppmuntra andra, utvärdera och förbättra centrets arbete.

Diane Brydon har varit mycket viktig för att bygga upp Linnaeus University Centre for Concurrences in colonial and postcolonial studies. Hon har ett stort engagemang när det gäller internationell och tvärvetenskaplig utveckling av konst och humaniora, och i hur ämnet har förändrats över generationerna.

Kontaktpersoner
Per Dannefjord, tfn: 0470 -70 82 24 (för Lena Andersson)
Peter Forsgren, tfn: 0470 - 70 8121 (för Diana Brydon)
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 308 40 75