ensam skugga

Kvinnor som bryter en våldsam relation möter svårigheter att leva ett självständigt liv

Ett av målen för svensk jämställdhetspolitik är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att kunna lämna en våldsam relation är försörjning avgörande. En ny studie från Linnéuniversitetet visar att kvinnor som bryter sig ur en våldsam relation har svårt att leva ett fullvärdigt och självständigt liv lång tid efter uppbrottet.

Marie Eriksson och Rickard Ulmestig från Linnéuniversitetet har, tillsammans med Kerstin Svensson från Lunds universitet, studerat socialtjänstens handläggning av kvinnor som ansöker om ekonomiskt bistånd efter att ha brutit upp ur en våldsam relation.

Enligt socialtjänstlagen ska alla människor garanteras en skälig levnadsnivå som gör att man kan leva ett självständigt liv, men för många av dessa kvinnor ser verkligheten annorlunda ut. Det menar Marie Eriksson, lektor i socialt arbete och en av forskarna bakom studien:

– Kvinnorna har en svag ställning inom handläggningsprocessen på grund av att mötet alltid påverkas av att socialarbetaren bedömer huruvida de ska få socialbidrag eller inte.

Studien innehåller intervjuer med både våldsutsatta kvinnor och handläggare inom ekonomiskt bistånd. Trots att samtliga kvinnor i studien har fått socialbidrag visar resultatet att dålig ekonomi hämmar deras möjligheter att leva ett fullvärdigt liv. Skulder, fattigdom och en svag position på arbetsmarknaden som ett resultat av våld påverkar under lång tid efter uppbrottet. Socialbidragssystemet kan dock motverka denna utsatthet samt stödja kvinnorna och därigenom minska risken att de går tillbaka till våldsamma partners på grund av svårigheter att försörja sig. Men kvinnornas möte med socialbidragssystemet är ofta problematiskt.

– Man upplever att socialarbetarna gör oflexibla regeltolkningar och att bemötandet ibland har övrigt att önska, säger Rickard Ulmestig, lektor i socialt arbete.

Dessutom upplever vissa kvinnor att de kränks på liknande sätt som de tidigare gjorts av sin partner. Detta genom att ständigt bli kontrollerade och ifrågasatta i sina ekonomiska beslut, vilket minskar kvinnornas ekonomiska självständighet.

Kvinnor som bryter med våldsamma partners har under de senaste 20 åren haft hög prioritet inom politiken. Detta är dock klen tröst för de kvinnor som faktiskt befinner sig i denna situation, menar Rickard Ulmestig. Studien visar att det finns ett glapp mellan samhällets engagemang för våldsutsatta kvinnor och deras faktiska möjligheter att leva ett självständigt liv med ekonomisk trygghet.

Kontakt

Rickard Ulmestig: 076 20 15 886, rickard.ulmestig@lnu.se
Marie Eriksson 073 051 80 66, marie.eriksson@lnu.se
Josefin Fägerås, kommunikatör 0725-28 14 30, josefin.fageras@lnu.se