Landstingets traineeprogram checkar in

För sjätte gången startade i dagarna Landstinget Kalmar sitt traineeprogram i samarbete med Linnéuniversitetet. Programmet leds av Hans-Peter Eriksson, personalstrateg vid Landstinget i Kalmar län, och Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap vid Ekonomihögskolan.

Traineeprogrammet pågår under 1,5 år varav universitetet står för två terminer som ger deltagarna 15 högskolepoäng. Sammanlagt har 150 chefskandidater gått programmet, och den här gången var det 100 sökande till de 24 platserna.

– Programmet är unikt i landet, förklarar Hans-Peter Eriksson. Dels genom att det är en långsiktig satsning som nu har pågått i dryga tio år, dels genom sättet det kombinerar teori och praktik på. Deltagarna får teorin via litteraturen och föreläsningarna på universitetet och sedan går de ut i landstingets verksamhet och skuggar chefer och får deras erfarenheter från verkligheten.

Under utbildningen delas deltagarna in i lärgrupper på sex personer, och grupperna sätts ihop så att gruppmedlemmarna kommer från olika delar av landstingets verksamhet.

– Det gör att deltagarna får kunskap om varandras verksamheter, säger Hans-Peter Eriksson. Det här är vuxna studenter som alla har med sig mycket yrkeserfarenhet som de delar med sig av. Många säger att just detta är det största värdet med programmet, att man lär känna andras verksamheter som kopplas samman med teorier inom området.

– Därmed förenas praktik med teori på ett föredömligt sätt, understryker Lars Lindkvist.

Den här omgången av traineeprogrammet avslutas i januari 2017. Tills dess ska deltagarna utöver en skriftlig hemtentamen bland annat skriva uppsatser om det egna arbetet, uppsatser som sedan läggs fram för landstingsledningen som fungerar som opponenter. Det brukar vara en nervpirrande upplevelse för deltagarna.