Böcker

Lars Lindkvist om kulturellt ledarskap

Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap, medverkar i det europeiska projektet European cultural leadership.

Den 22 juni släpps i Bryssel två böcker inom ramen för detta där Lars Lindkvist bidrar i boken "Perspectives on Cultural Leadership” med artikeln ”Leading cultural organisations: from leadership to followership”.

Linnéuniversitetets nya hedersdoktor Lena Andersson bidrar i samma bok med artikeln ”On artistic freedom and its limitations: what is the right course of action”.