Landshövding Kristina Alsér läser juryns motivering för Holger Militz

Linnéakademiens Forskningsstiftelse prisar skogsforskaren Holger Militz

Den 1 april tilldelades Prof. Dr. Holger Militz, Georg-August University, Göttingen, Tyskland, under en ceremoni i Växjö, makarna Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse.

Det är första gången makarna Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse delas ut och utmärkelsen på 300 000 kronor kommer att överlämnas till den internationella forskaren, som gjort betydelsefulla insatser inom forskning kopplad till skogsnäringen.

Förvaltare av Ternryds utmärkelse är Linnéakademiens Forskningsstiftelses, vars uppdrag är, att främja den vetenskapliga forskningen och utbildningen vid Linnéuniversitetet.

Juryns motivering i korthet; Holger Militz har bidragit med viktig forskning inom skogsnäringen i nära samarbete med Linnéuniversitetet inom området virkesförädling. Hans forskningsresultat under de senaste 25 åren har lett fram till nya tekniker inom virkesindustrin som "acetylation" och "thermal treatments". Han är kanske mest känd för sitt arbete med att blanda in polymerer i träprodukter och plasmabehandla trä.

Landshövding Kristina Alsér läste juryns motivering och överlämnade utmärkelsen till pristagaren.

– Jag är jätteglad och mycket stolt, visserligen trodde jag att någon annan skulle få priset när jag väl kom fram, eftersom man luras 1 april i Tyskland, säger Holger Militz med ett leende.

Holger Militz berättar att 34 av alla världens nobelpristagare, någon gång, varit knutna till det anrika Georg-August-Universität i Göttingen.

I Tyskland är 750 000 personer anställda inom trä- och skogsindustrin, fördelat på 70 000 företag och i Sverige sysselsätter näringen 200 000 personer. Intressant i denna jämförelse är också att länderna fäller ungefär lika många träd per år. I Tyskland förbränns 50% av allt trä som då blir energi, men det pågår också mycket forskning om hur man kan använda trä på nya sätt och utveckla nya produkter.

Holger hann under sitt korta anförande ge en god bild av den forskning han deltar i och som pågår inom trä- och skogsforskningen.

Juryn som utsett pristagaren har bestått av; Mie Jernbeck, Ordförande, Linnéakademiens Forskningsstiftelse. Carl-Olof Bengtsson, Juryordförande, Linnéakademiens Forskningsstiftelse. Stephen Hwang, Rektor, Linnéuniversitetet. Kristina Alsér, Landshövding, Kronobergs län. Stefan Carlsson, Landshövding, Kalmar län och Lars Idermark, Vd, Södra.

Eftermiddagen bjöd också på ett intressant panelsamtal med pristagaren och forskningschefen på Södra, professor Göran Örlander och Åsa Blom, prefekt på institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet. Här diskuterades trä- och skogsnäringens möjligheter och problem.

Holger Militz lyfte gång på gång det goda samarbete som finns med Linnéuniversitetet och att han hoppas att det ska fortsätta.
Hälften av prispengarna är tänkta att användas för forskningssamarbete med Linnéuniversitetet och kommer främst användas för resor av studenter och forskare.

Mer om Carl-Olof Ternryd (1928 – 2013) och Linnéakademiens Forskningsstiftelse hittar du på stiftelsens webbplats: www.liakforskning.se