Linnébarometern

Har du fått Linnébarometern 2016 i din student e-post?

Vi vill gärna att du tar dig tid att fylla i den!
Dina erfarenheter är viktiga för oss i vårt kvalitetsarbete.

Enkäten har skickats till alla heltidsstuderande programstudent som påbörjade en utbildning mellan ht13-ht15.