matematik

Linnéuniversitetet blir värd för Matematikbiennalen 2020 och 2022

Linnéuniversitetet kommer tillsammans med Växjö kommun att arrangera Matematikbiennalen 2020 och 2022. Matematikbiennalen är en konferens som lockar allt från lärare, skolledare och lärarutbildare till forskare och andra matematikintresserade från hela Sverige. Deltagarna kommer att ha möjlighet att välja bland många olika programpunkter och föreläsare från hela världen. Vi räknar med ca 3000 konferensdeltagare under de två dagar som konferensen pågår.

– Konferensen, som är den hittills största i Växjö, kommer i huvudsak att vara lokaliserad till Campusområdet, men den kommer naturligtvis att märkas av i stora delar av staden, säger Marcus Nilsson vid Linnéuniversitetet.

– Att konferensen blir förlagd just till Växjö är betydelsefullt ur många aspekter, säger utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje. Bland annat för vår satsning kring Mathivation, som handlar just om att ta ett nytt grepp kring matematik och stimulera det intresset hos eleverna på Växjös skolor.

Utbildningsförvaltningens chef Camilla Holmqvist är också mycket positiv till konferensen.
– En sådan här satsning kommer att öka intresset för matematik och kreativ problemlösning i stort. Det kommer att ge många ringar på vattnet!

Matematikbiennalen arrangeras vartannat år. Kampen om att arrangera konferensen stod den här gången mellan Örebro och Växjö. Biennalrådet som beslutar om lokaliseringen fann att de båda städerna hade likvärdiga förutsättningar för att anordna biennalen, men beslutet blev den här gången till Växjös favör.

Mer information om Matematikbiennalen
Matematikbiennalens webbplats
http://matematikbiennalen.ncm.gu.se/

Kontaktinformation
Hanna Palmér, Lektor i matematikdidaktik, tfn: 0470 70 86 41
Marcus Nilsson, Prefekt för Institutionen för matematik och matematikdidaktik, tfn: 0470 70 81 15, 070 254 71 81
Anna Tenje, Ordförande i utbildningsnämnden, Växjö kommun, tfn: 0470 433 84
Camilla Holmqvist, Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen, Växjö kommun, tfn: 0470 416 37
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 308 40 75