Snabbspår

Linnéuniversitetet får nytt snabbspår för samhällsvetare

Regeringen har beslutat att ta fram ett snabbspår för nyanlända samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister, och Linnéuniversitetet är ett av tre lärosäten som får uppdraget via Arbetsförmedlingen.
– Det är viktigt för oss att Linnéuniversitetet bidrar på de sätt vi kan så att nyanlända akademiker snabbare kommer in i arbetslivet, säger Linda Leonhardt, ansvarig för validering, vid studerandeavdelningen.

Det nya snabbspåret tas fram för att nyanlända med en utländsk examen som samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister, snabbare ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Linnéuniversitetets snabbspår ska förbereda studenterna för arbete med administrativa och handläggande uppgifter inom offentlig verksamhet. Universitetet kommer att ge tre kurser motsvarande 30 hp för nyanlända med en högskoleutbildning på tre år eller längre med inriktning mot samhällsvetenskap, inklusive ekonomi och juridik. Kurserna behandlar det offentliga språket, hur den offentliga förvaltningen i Sverige fungerar samt förvaltningsrätt för praktiker. Kursstart är planerad till april och i första omgången finns det 20 platser.

– Vi är stolta över att presentera en intensiv och fullmatad utbildning, med yrkesinriktad svenskundervisning i nytt språklabb och fördjupningskurser om svenska samhällsförhållanden. Genom samarbetet med Arbetsförmedlingen skapar vi möjligheter till en snabbare integration för denna grupp akademiker, säger Daniel Bergman från Institutionen för svenska språket.

Förutom Linnéuniversitetet har även Malmö högskola och Stockholms universitet fått i uppdrag att ta fram snabbspår för nyanlända samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister.

Kontaktpersoner

Daniel Bergman, viceprefekt Institutionen för svenska språket, daniel.bergman@lnu.se, 0470-70 84 56
Linda Leonhardt, ansvarig för validering, studerandeavdelningen, linda.leonhardt@lnu.se, 0480-44 69 11
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05