Idag har årets upplaga av pampiga Akademisk högtid ägt rum i Kalmarsalen. På biÅrets professorer, hedersdoktorer och doktorer

Linnéuniversitetet firar sina nya professorer och doktorer

Idag har Linnéuniversitetet promoverat hedersdoktorer och doktorer samt installerat professorer i en högtidlig ceremoni i Kalmarsalen. Dessutom har några ytterligare utmärkelser delats ut. Allt detta skedde under den årligen återkommande akademiska högtiden.

De professorer som installerades idag var:

 • Kristina Danielsson, professor i språk och litteratur med inriktning mot svenska språket
 • Daniel Sundberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot pedagogik
 • Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap med inriktning mot livsmedelskemi och nutrition
 • Mats Lindahl, professor i naturvetenskapens didaktik
 • Tommy Gustafsson, professor i filmvetenskap
 • Björn Johannesson, professor i byggteknik med inriktning mot byggnadsfysik
Installandi 2016

Till hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet utsågs idag:

 • Författaren Lena Andersson, Stockholm
 • Professor Diana Brydon, University of Manitoba i Canada
Nya hedersdoktorer 2016

De disputerade som promoverades idag var:

 • Emma Neuman
 • Anna Alexandersson
 • Henrietta Nilson
 • Louise Elmlund
 • Kim Norell
 • Gustaf Olsson
 • Anna Sävneby
 • Petter Tibblin
 • Martin Olofsson
 • Emma Tornborg
 • Ola Svensson
 • Sara Hultqvist
 • Ann-Charlotte Norman
 • Kettil Nordesjö
 • Liselotte Eek-Karlsson
 • Sofia Enell
 • Amanda Nielsen
 • Ekaterina Yurova Axelsson
 • Reza Mahani
 • Lina Grund Bäck
 • Fredrik Hjorth
Nya doktorer 2016

Mottagare av övriga utmärkelser var:

 • Staffan Andersson, docent i statsvetenskap: framstående pedagog
 • Jørgen Bruhn, professor i litteraturvetenskap: framstående handledare och pedagog i forskarutbildningen
 • Gunlög Fur, professor i historia: framstående forskare
 • Welf Löwe, professor i datavetenskap: forskare som verkat för samhällelig drivkraft
 • Lars Malmborg: 2016 års Linnémedalj för sin stora insats inom Linnéakademin.
 • Anna Alexandersson: Linnéakademiens forskningsstiftelses pris för bästa avhandling 2016 för avhandlingen "Incubating Businesses"
 • Petter Tibblin: 2016 års Linnéstipendium av Kalmar och Växjö kommun

Nedan följer ett urval blandade bilder från högtidsdagen

Processionen
Rektor håller tal
Hedersdoktorer
Promovendi
Professorsfilm
Installandi
Dansare
Prisutdelning
Mingel
Mingel och musik
Rektor Stephen Hwang minglar
Högtidsmiddag
Högtidsmiddag
Standup
Doktorstal
Musikuppträdande
Hedersdoktortal