Jordglob

Linnéuniversitetet med i Scholars At Risk

Linnéuniversitetet har nu blivit medlem i Scholars At Risk (SAR), ett internationellt nätverk med syfte att värna den akademiska friheten och försvara de mänskliga rättigheterna för forskare runt om i världen.

– Vi vill med detta visa vårt samhällsansvar och globala engagemang, säger Helén Anderson, vicerektor för Internationalisering vid Linnéuniversitetet. Vår ambition är att i framtiden kunna ta emot SAR-forskare här vid universitetet. Genom att göra det kan vi öka kompetens inom ett visst forskningsområde och även bidra till internationalisering på hemmaplan. I förlängningen kan det vara ett sätt för oss att systematiskt stödja utsatta och hotade akademiker och att samtidigt göra något konkret i flyktingkrisen.

Scholars At Risk grundades 1999, har sitt säte i New York och har ca 400 medlemmar i 30 länder. Medlemmarna är främst amerikanska och europeiska lärosäten. För närvarande är 16 svenska lärosäten medlemmar i SAR och våren 2016 bildades en svens sektion, koordinerat av Göteborgs universitet. Medlemskapet kan vara mer eller mindre aktivt, från att betala medlemsavgiften till att ta emot en hotad akademiker.

Kontaktperson för Linnéuniversitetets engagemang i Scholars At Risk är Lena Kulmala, avdelningen för externa relationer.

Kontakt

Lena Kulmala, kontaktperson gentemot SAR, telefon 070-305 60 49
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05

Webbplatsen för Scholars At Risk: https://www.scholarsatrisk.org/