Studenter på campus

Linnéuniversitetet ökar mest i internationella utbildningar inför vårterminen

Universitets- och högskolerådet har sammanställt antalet antagna till internationella utbildningar på grundnivå hos svenska lärosäten inför vårterminen 2017. Linnéuniversitetet är det lärosäte som ökar mest.

För internationella kurser och program på grundnivå ökar Linnéuniversitetet sin antagning med 72 procent följt av universiteten i Lund, Stockholm och Umeå, högskolorna Dalarna, Väst och i Gävle samt Mittuniversitetet. Totalt antar Linnéuniversitetet 477 studenter till dessa kurser och program jämfört med de 278 studenter som antogs till 2016 års vårtermin.

Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla sökande till vårens internationella utbildningar.

Läs mer om sammanställningen hos uhr.se: https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2016/fler-antagna-till-hogskolans-internationella-utbildningar-i-var/

Kontakt:
Åsa Dahlin, tel. 0480-44 60 70, asa.dahlin@lnu.se