Joy Stevenson, Edgar Porter, Hanneke Teeken och Nico Jooste

Linnéuniversitetets internationaliseringsarbete granskas

Linnéuniversitetet ska vara ett modernt internationellt universitet i Småland, det står i universitetets vision. Den här veckan kommer en internationell delegation på besök för att genomlysa universitetets internationaliseringsarbete.

Helén Anderson, vicerektor för internationalisering vid Linnéuniversitetet och ordförande i universitetets internationaliseringskommitté, har bjudit in till genomlysningen.

Delegationen som ska göra arbetet består av fyra personer som alla har lång och gedigen erfarenhet av internationalisering inom högre utbildning; Joy Stevenson, University of Central Missouri, USA, Edgar Porter, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, Hanneke Teekens, Nederländernas organisation för internationalisering i utbildning, Nederländerna, och Nico Jooste, Mandela Metropolitan University, Sydafrika.

Under veckan träffar delegationen personal och studenter, men även representanter från regionen. Veckan avslutas med ett öppet panelsamtal kring globala utmaningar och hur Linnéuniversitetet kan bemöta dem.

– I samband med paneldebatten ger delegationen även en första återkoppling till oss. De ska också lämna en skriftlig rapport med förslag på hur vi kan utvecklas vidare för att hitta vår nisch för hur vi ska vara ett internationellt universitet.

– Det blir spännande att få delegationens perspektiv på hur vi arbetar med internationalisering. Jag hoppas att vi får god vägledning av dem, avslutar Helén Anderson.