Magnus Hagevi

Viktigt att förstå konsekvenserna av politik i snabb förändring

Magnus Hagevi har blivit utnämnd till professor i statsvetenskap. Hans forskning rör frågor som väljare, partier och folkvalda politiker.

– Just nu förändras politiken snabbare än någonsin och för att förstå vilka konsekvenser detta har på vårt samhälle krävs breda analyser, säger Magnus Hagevi.

Han kommer att lägga stort fokus på att utveckla forskningen inom gruppen Forum för politiskt beteende som samlar en stor del av den statsvetenskapliga forskningen vid Linnéuniversitetet. Inom forumet studerar forskarna olika aspekter av vad som påverkar politiska beslut i demokratiska samhällen.

Magnus Hagevi är också ansvarig för Surveyinstitutet som genomför och presenterar undersökningar av det svenska samhället.

– Just nu har vi precis skickat ut årets enkät till 3000 personer som representerar svenska befolkningen. Svaren från enkäten ger oss bland annat en bild av vad svenskarna tycker om våra politiska partier.

Läs mer om Magnus Hagevi