Skolbarn från Mot nya höjder

Makerturné till små och stora genier i Kronobergs län

(Pressmeddelande 22/5 Region Kronoberg) Under våren har kreativiteten varit stor på många skolor runt om i Kronobergs län. Elever och lärare har skapat konstrobotar, lysande skulpturer i lera, hologram, testat pappersflygplan och byggt videoprojektorer i kartong. Dessa elever och deras lärare har varit engagerade i Mot nya höjder som under våren haft temat Maker.

– Vi har fått många positiva reaktioner till oss, berättar Marcus Brunskog, projektledare för Mot nya höjder. Elever som säger att detta har varit det roligaste de någonsin har gjort i skolan, att de har lärt sig att samarbeta och diskutera sig fram till olika lösningar. Allt i sann Maker-anda!

Nu är det dags för en av vårens stora höjdpunkter för många av dessa elever och lärare. Den 23 maj rullar Tekniska museets Maker Tour igång i Kronobergs län. Målet är de 22 klasser på 16 skolor som engagerat sig mest i Mot nya höjder under våren.

– Många barn och ungdomar är makers utan att veta om det och många kan genom denna turné få inspiration till att bli det. Tekniska museet ser ett stort värde i att sprida kännedomen om denna rörelse till en ung generation i Sverige - framtidens innovatörer, säger Tekniska museets direktör Peter Skogh.

Media hälsas välkomna att besöka de utvalda skolorna under Maker-turnén. På Mot nya höjders hemsida hittar du turnéplanen.

Mer information om Mot nya höjder!
Mot nya höjder vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi vill också hitta mötesplatser och former för samarbete mellan skola och näringsliv. Två mål som tillsammans är en förutsättning för Kronobergs framtida kompetensförsörjning. Initiativet till Mot nya höjder togs 2014 av Länsstyrelsen i Kronoberg, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Idag är även GoTech en av ägarna.

Projektets webbplats: www.motnyahojder.com
Projektets facebook-sida: facebook.com/motnyahojder2015

Kontaktinformation
Malin Persson, kommunikatör, Länsstyrelsen i Kronobergs län,
e-post: malin.g.persson@lansstyrelsen.se, 072-503 66 31
Marcus Brunskog, projektledare, e-post: marcus.brunskog@kronoberg.se , 0709-76 10 07.
Katrin Lindwall, institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitetet,
e-post: katrin.lindwall@lnu.se tfn: 0470-70 89 33