Annika Lindblom

Månadens alumn: Annika Lindblom

I juli månad möter du förskolläraren Annika Lindblom som har många års erfarenhet inom skolans värld. Hon har under åren utvecklats i sin roll som förskollärare och idag tar hon emot studenter på praktik.

Namn: Annika Lindblom
Ålder: 61 år
Nuvarande yrke och ort: Förskollärare på Rinkabyholmsskolan i Kalmar 

Vad läste du på Linnéuniversitetet* och när tog du examen?

– Jag läste till förskollärare och tog examen 1977.

Vad jobbar du med?

– Jag är förskollärare i en förskoleklass på Rinkabyholmsskolan. Jag har de senaste tjugofem åren arbetat i förskoleklass.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– Efter examen fick jag ett vikariat i två år som sen ledde till fast tjänst. Alla som tog examen fick jobb snabbt efter sin utbildning.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Mötena i augusti med den nya klassen. Alla glada barn som längtar efter att få börja skolan. Att forma en ny grupp som ska få ”bästa start innan år 1”. Det är så roligt att se och få vara med när barnen knäcker läskoden och när de förstår och klarar enkel matte. Man får mycket uppskattning från föräldrar och det stärker mig att gå vidare. Att få se barnen växa och lära sig och hjälpa dem att tro på sin förmåga och att de duger. Sen trivs jag på jobbet, eftersom jag har roliga, inspirerande och omtänksamma kollegor.

Hur såg ditt studentliv ut?

– På 70-talet var studentlivet relativt lugnt. Visst förekom det några fester men mest satt vi ett gäng tjejer från klassen och stickade och drack te. Idag kan jag skratta åt det men då trivdes vi med det.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

– Utbildningen innehöll praktik. Den första praktiken jag var på gjorde att jag höll på sluta utbildningen, jag vantrivdes! Men under min andra praktikperiod fick jag en fantastisk handledare som gjorde att jag stannade kvar och inspirerades till yrket.  

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet*?

– Jag umgås fortfarande med några klasskamrater. På 70-talet var utbildningen lite flummig men praktiken var värdefull. Det har det ju hänt jättemycket inom förskolan sen jag tog examen.

Vad har du för relation till LNU idag?

– Jag tar regelbundet emot studenter som gör sin praktik från förskollärarprogrammet. Jag trivs med att dela med mig av min kunskap men också att lära mig av de nya studenterna.

– Jag har regelbundet gått kurser på universitetet som kompetensutveckling, till exempel specialpedagogik och handledarutbildning. Eftersom jag i så många år har samarbetat med universitetet så känner jag flera lärare väldigt väl.

– Just nu deltar jag också i en ny VI-utbildning som innebär att studenterna med start redan sin andra utbildningsvecka gör praktik/observation hos mig och min klass. Varje måndag och tisdag varannan vecka har min student varit närvarande och kan då direkt när de fem VFU-veckorna infaller i april/maj sätta igång att prova på, planera och ta över mycket av min roll som lärare. Det tror jag är mycket bra eftersom studenterna tidigt i sin utbildning blir medvetna om de satsat på rätt yrke.  

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Har man möjlighet att ordna och planera sitt arbete så bra man kan efter de förutsättningar man får, då underlättar det och gör gör att man trivs.
  2. Jag försöker alltid skapa den miljön i klassrummet som jag själv trivs i. Miljön påverkar både mig och barnen. Jag formar barnen efter de regler/normer som sätts upp i början av hösten då vet vi alla vad som gäller under året.
  3. Se till att skapa ett positivt arbetsklimat omkring dig.

*(alt Högskolan i Kalmar, Växjö universitet)