Dennis verksamhetsledare på Drivhuset och alumn

Månadens alumn: Dennis Åström

I oktober möter du Dennis Åström som tidigt klev in i projektledarrollen och startade eget företag under studietiden. En erfarenhet som gav honom viktiga kunskaper och kontakter för arbetslivet. I dag jobbar han som verksamhetsledare på Drivhuset och trivs med utmaningen att hjälpa studenter att förverkliga sina idéer.

Namn: Dennis Åström
Ålder: 28 år
Nuvarande yrke och ort: Verksamhetsledare, Drivhuset i Kalmar

Vad läste du på Linnéuniversitetet* och när tog du examen?

– Media Managementprogrammet med examen 2013

Vad jobbar du med?

– Jag är verksamhetsledare på Drivhuset i Kalmar. Jobbet innebär det mesta från att vara "allt-i allo", projektledning, affärsutveckling, personalansvar och marknadsföring. Drivhuset vänder sig till studenter som vill starta egna företag eller bara vill diskutera en bra idé – vi vill hjälpa studenter att förverkliga sina idéer.

Vad är roligast med ditt jobb och vad ser du som den största utmaningen?

– Roligast är när studenterna kommer och vill dela med sig av sina idéer och ta dem vidare till nästa steg. Utmaningen är att hitta studenter som inte har en naturlig koppling till företagande och att få dem att se sina möjligheter att tänka entreprenöriellt och våga ta steget till att bli egen företagare.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– Jag startade ett eget projekt redan under studietiden. Projektet fick medel från Allmänna Arvsfonden och genomfördes av organisationen Kumulus. Projektet syftade till att få unga mer delaktiga och intresserade av demokrati och delaktighet. Att starta eget företag under studietiden är en bra erfarenhet ifall man lyckas kombinera det med studierna, svårt att hitta bättre ekonomiska förutsättningar i alla fall då man får sin försörjning från CSN.
Jag rekommenderar även att försöka skaffa ett extrajobb eller sommarjobb, jag hade ett på en mediebyrå i Kalmar – det skapar kontakter, vilket är nyckeln till jobben. 

Hur såg ditt studentliv ut?

– Första året levde jag i sus och dus och tog aktiv del i studentlivet. År 2-3 var jag mer studiefokuserad. Jag bodde också i ett kollektiv med tre andra vilket också var en upplevelse och lärdom. Erfarenheten jag lärt mig från studentlivet är att vårda relationer. Ta hand om de kontakterna man hittar i och utanför lektionssalen.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

– Vi hade rätt lite arbetsmarknadskontakter i utbildningen. Men under exjobbet kom jag i kontakt med företag.

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet*? Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

– Att jag har en utbildning är nyckeln till jobbet. Se till att ta examen! Gemenskapen när man pluggar är mycket viktigt och man får kontakter för livet. Jag flyttade även från min stad jag växt upp i. Bara det är en lärdom i sig.

Vad har du för relation till Linnéuniversitetet idag?

– Drivhuset samarbetar mycket med Linnéuniversitetet så vi har naturliga kontaktvägar.

Kan du ge tre karriärtips? 

  1. Var nyfiken
  2. Våga tro på sig själv
  3. Var påläst

* (alt Högskolan i Kalmar, Växjö universitet)