Porträtt Johanna Martin

Månadens alumn: Johanna Martin

I december möter du Johanna Martin. Under sin utbildning drömde hon om ett internationellt arbete på hemmaplan. Efter några år i arbetslivet öppnade sig möjligheten mitt i Småland. Idag ser hon språket som sitt främsta redskap i sin roll som kommunikationsrådgivare på IKEA i Älmhult.

Namn: Johanna Martin
Ålder: 35 år
Nuvarande yrke och ort: Communication advisor på IKEA i Älmhult.

Vad läste du på Linnéuniversitetet* och när tog du examen?
– Jag har en kandidatexamen från programmet internationell administration med språk och en magisterexamen i freds- och utvecklingsstudier. Min magisterexamen tog jag år 2006. 

Vad jobbar du med?
– Nu arbetar jag som kommunikationsrådgivare på IKEA. Tidigare arbetade jag som pressekreterare för både Maud Olofsson och Annie Lööf (dvs Centerpartiet). Sedan blev längtan tillbaka till Småland för stor och jag fick arbete som kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kronoberg, innan jag sökte mig vidare till IKEA. Just att få arbeta internationellt på hemmaplan var det jag ville redan när jag studerade.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Det roligaste med mitt jobb som kommunikationsrådgivare är bredden, att få arbeta med olika frågor, människor och nya utmaningar.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?
– Jag använde mitt kontaktnät som jag hade skaffat under studietiden. Jag lade ner mycket tid och omsorg på mina ansökningar för att de skulle matcha jobbannonserna och tog reda på så mycket som möjligt om jobbet jag sökte så att varje ansökning skulle vara unik.

Hur såg ditt studentliv ut?
– Jag levde nog ett ganska typiskt studentliv. Jag bodde på Campus i Växjö, hade nära till allt och var engagerad i mycket. Bland annat skrev jag i studenttidningen Sista Brefvet, var vice kårordförande och engagerad i Västkustens nation. 

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?
– Jag deltog på arbetsmarknadsdagar, sommarjobbade och extrajobbade under terminerna. Under utbildningen hade vi också sex månaders praktik som jag gjorde vid svenska ambassaden i Sydafrika.

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet*? Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?
– Jag tar med mig metodiken mer än själva faktakunskaperna, förmågan att analysera och att få fram det viktigaste. Jag skriver många olika typer av texter i arbetet så att få fram det viktigaste är verkligen något jag har nytta av. Kunskaperna i det engelska språket är också något som jag tar med mig, eftersom jag använder engelska mycket i arbetet. 

Vad har du för relation till LNU idag?
– Jag har kontakt med en del av lärarna och blir ibland inbjuden till universitetet på arbetsmarknadsdagar. Sen stöter jag på folk från Linnéuniversitetet på IKEA då och då, i och med att IKEA:s och Linnéuniversitetets samarbete. 

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Nätverka och underhåll relationer.
  2. Engagera dig inte bara i studierna, utan också utanför studierna. Du får kunskap som kan vara till nytta i arbetslivet.
  3. Våga anta utmaningar!

*(alt Högskolan i Kalmar, Växjö universitet)