Anders Svensson, doktorand

Månadens alumn: Anders Svensson

Under maj månad 2016 möter du Anders Svensson alumn från Sjuksköterskeprogrammet. Idag jobbar han med undervisning och forskning på Linnéuniversitetets specialistsjuksköterskeutbildningar inom akut vård.

Namn: Anders Svensson
Ålder: 39 år
Nuvarande yrke och ort: Doktorand i vårdvetenskap och adjunkt i vårdvetenskap på Linnéuniversitetet

Vad läste du på Linnéuniversitetet* och när tog du examen?

– 1997-2000 Sjuksköterskeprogrammet på Vårdskolan i Växjö, som det då hette innan det gick upp i universitets verksamhet.
2001-2001 Specialistsjuksköterskeutbildningen ambulanssjukvård
2002 Magisterutbildning i vårdvetenskap

Vad jobbar du med?

– Jag är doktorand på 50% i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet sedan 2015. Det innebär att jag forskar på min arbetstid. Forskningen kommer leda till en avhandling som kommer att försvaras vid en disputation om något år. Mitt forskningsområde är: Experiences and effects of first response in emergency situation of diverse professions in rural areas.

– Jag är även adjunkt och programansvarig på 50% (tillsammans med Carina Elmqvist) för Linnéuniversitetet specialistsjuksköterskeutbildningar inom akut vård (ambulans, operation, anestesi, akut och intensivvård)

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– Samverkan mellan utbildningen och verksamheterna ute i kommuner och landsting gav en naturlig övergång till arbetslivet. Under min utbildning fick vi praktisera på flera olika avdelningar och kunde därför testa olika yrkesområden som sjuksköterska. Närheten gav mig också senare ett intresse för vidare forskning. Att får fördjupa mina kunskaper inom ett område är spännande.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Som doktorand är det roligaste att få förkovra sig i det man brinner för. Att få hålla på med ett ämne som man är intresserad av är en förmån.

Hur såg ditt studentliv ut?

– Studietiden var lite isolerad då utbildningen tillhörde vårdskolan och inte integrerat med universitetet. Man umgicks mest med andra studenter från sjuksköterskeprogrammet och socialt arbete. För nuvarande studenter är det mycket bättre när man mer integreras med andra utbildningar.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

– På sjuksköterskeutbildningarna är närheten till arbetsmarknader en naturlig del i utbildningen. Man gör både studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning. Även personal från sjukhuset kom och föreläste under utbildningen.

Vad har du för relation till Linnéuniversitetet idag?

– Efter att ha arbetat några år som sjuksköterska fick jag möjligheten att börja arbeta som lärare på sjuksköterskeprogrammet och idag är jag heltidsanställd av Linnéuniversitetet.

Kan du ge tre karriärtips?

– Om man är intresserad av att bli doktorand så ska man alltid se till att hålla sig ajour med den kunskap som behövs för arbetet.

  1. Att vara med i kunskapsutvecklingen.
  2. Stäng inga dörrar!
  3. Ta vara på de möjligheter som kommer.

*(alt Högskolan i Kalmar, Växjö universitet)