Marcelo Milrad huvudtalare vid Tysklands största konferens inom e-lärande

Talar om ett evolutionärt perspektiv på mobilt lärande vid DeLFI 2016 i Potsdam.

Den 11-14 september äger DeLFI 2016 rum vid Universität Potsdam i Tyskland. DeLFI står för Die e-Learning Fachtagung Informatik och är en konferens inom e-lärande som anordnats årligen sedan 2003. Temat för årets upplaga är Flytande gränser.

En av de tre huvudtalarna på denna konferens, som är Tysklands största inom området och förväntas locka 3-400 deltagare, är Marcelo Milrad, professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet. Hans keynote-tal har titeln An Evolutionary Perspective on Mobile Learning: From Research and Pilot oriented to Scalable and Sustainable.