prisceremoni

Medieteknik får best paper award för studie av studenters videokommentarer

Maximilian Müller, Aris Alissandrakis och Marcelo Milrad presenterade en analys av data från projektet JuxtaLearn vid den 24:e International Conference on Computers in Education (ICCE 2016).

ICCE 2016, den 24:e upplagan av konferensen International Conference on Computers in Education, gick av stapeln i Bombay i Indien 28 november till 2 december 2016. Till best paper vid konferensen utsågs "VC/DC – Video versus Domain Concepts in Comments to Learner-generated Science Videos", en forskningsartikel skriven av Maximilian Müller, Aris Alissandrakis och Marcelo Milrad vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet tillsammans med tre kolleger från Rhine-Ruhr Institute for Applied System Innovation (RIAS) i Tyskland.

Arbetet som beskrivs i artikeln innebar att tekniker för nätverk-text-analys användes på data från EU FP7-projektet JuxtaLearn, där studenter gjort videokommentarer till specifika områden inom ämnena naturvetenskap, teknik och matematik. I artikeln analyseras vad som faktiskt diskuteras när studenter delar sina egna filmer inom dessa vetenskapliga ämnen. Skulle själva videoskapandet dominera över en diskussion relaterad till en djupare förståelse av ämnesområdet? Studien pekar på att det finns olika sätt att balansera båda dessa aspekter och att man behöver vara aktiv för att uppnå den önskade balansen.

Mer information

ICCE 2016