eHälsoinstutet presenterar sitt arbete för ministrarna.

Ministrar besöker eHälsoinstitutet

Igår besökte statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi eHälsoinstitutet i Kalmar. Ministrarna fick en rundvandring på institutet och en spännande presentation av det pågående arbetet.

I samband med besöket höll de också en presskonferens där de meddelade att eHälsomyndigheten utlokaliseras från Stockholm till Kalmar inom två år. Myndigheten har för närvarande 140 anställda, och cirka 100 av de tjänsterna beräknas flytta med till Kalmar där huvudsätet kommer att ligga.

– Regeringen tar sitt ansvar för att Sverige ska hålla ihop, förklarade Stefan Löfven, och vi vill ha en statlig närvaro i hela landet. Kalmar län är ett av de län som för närvarande har en mycket låg andel statliga jobb.

– Kalmar kommer att vara en stark bas för eHälsomyndigheten. Här finns en god beredskap och kompetens, förkunnade Ardalan Shekarabi. Linnéuniversitetet har ett gott renommé genom bland annat farmaceututbildningen, och man har även många utbildningar inom data och IT som bidrar till detta.

– Flytten skapar ett kluster kring vård- och hälsofrågor samt data/IT som blir till förmån för verksamheten. Regeringen vill genom sådana här klusterbildningar skapa ett samspel mellan stat, akademi och näringsliv, avslutade statsministern.

Jean E Stevenson Ågren presenterar sin forskning för Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi.
Jean E Stevenson Ågren presenterar sin forskning för Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi. Annika Sand
xxx presenterar sitt arbete för ministrarna.
eHälsoinstitutets arbete presenteras för ministrarna. Annika Sand
På eHälsoinstitutet
eHälsoinstitutets arbete står i fokus. Annika Sand
Göran Petersson berättar om eHälsoinstitutet.
Göran Petersson berättar om eHälsoinstitutet. Annika Sand