Niklas Ammert

Niklas Ammert – ny dekan för Nämnden för lärarutbildning

Vid årsskiftet tillträder Niklas Ammert som ny dekan för Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet. Han kommer närmast från uppdraget som prodekan vid fakulteten för konst och humaniora.

Du byter nu fakultet och uppdrag, hur kommer det sig?

– Det är ett uppdrag som tilltalar mig, säger Niklas Ammert. Lärarutbildningen är en väldigt viktig utbildning, för Linnéuniversitetet, men också för samhället.

Vilka uppgifter tycker du är viktigast för Linnéuniversitetets lärarutbildning nu?

– Jag tänker på tre saker: Att ha en tydlig vision och ett mål för vår lärarutbildning. Sedan är kvalitetsfrågor alltid viktiga, vi måste ständigt jobba med att ge en bra utbildning. Och så behöver vi synas mer! Vi har en av landets större lärarutbildningar, med både bredd, djup och höjd och det behöver synas, både inåt och utåt. Det kan handla om att lyfta fram forskningsresultat knutna till lärarutbildningen och skolan, men vi ska också vara synliga i den allmänna debatten.

Det låter som tre stora och viktiga områden. Var börjar man?

– Med alla! säger Niklas Ammert leeende. Men för mig personligen handlar det inledningsvis om att lära känna verksamheten på djupet, och att lyssna in alla medarbetare.

– Sedan står vi inför en stor utmaning, nämligen att möta samhällets behov av välutbildade lärare. För att lyckas med det behöver vi göra lärarutbildningen attraktiv!

Det pratas mycket skola och lärarutbildning i medierna, och oftast inte ur positivt perspektiv. Hur ska ni lyckas göra lärarutbildningen mer attraktiv?

– Grunden är att vi har en bra utbildning där studenterna är nöjda. Att studenterna känner att de har fått med sig stor kunskap och bra verktyg för sitt arbete är mycket viktigt. Nöjda studenter och alumner är vår bästa marknadsföring.

Du tillträder vid årsskiftet. Hur känns det?

– Det känns bra! Det är ett utmanande och spännande uppdrag – och mycket tilltalande! Jag tror jag kan bidra med mycket erfarenhet av att ha jobbat länge med lärarutbildning i olika funktioner och på olika positioner inom universitetet, avslutar Niklas Ammert.