Ninni Wahlström i nystartat läroplansnätverk på Stirling University

Ninni Wahlström kommer att ingå i en internationell ”advisory group” för det nystartade nätverket "The Stirling Network for Curriculum Studies".

Nätverkets syfte är att främja utbildning och forskning inom det läroplansteoretiska fältet genom att föra samman forskare, beslutsfattare och praktiker från hela världen.