lärare som undervisar

Nödvändigt med vuxenansvar för blivande lärare

Förmågan att ta plats och samtidigt vara kommunikativ. Det är två exempel på nödvändig och grundläggande lärarkompetens som lärare själva kan lyfta fram, visar resultat från Jens Gardestens avhandling i pedagogik.

I Jens Gardestens avhandling intervjuas handledare som upplevt att nödvändiga grunder har saknats då lärarstudenten gjort sin VFU (sin "praktik"). I avhandlingen fungerar uttrycket "den nödvändiga grunden" som en viktig metafor, eller som en bild över vad som anses vara helt nödvändigt att kunna som blivande lärare.

Resultaten pekar i huvudsak på kommunikativa och relationsmässiga dimensioner av läraryrket, om förmågan att kunna ta plats (själv) men samtidigt också kunna ge plats (åt eleverna). Den mest grundläggande delen – själva "bottenplattan" i den nödvändiga grunden – beskrivs som en förmåga att visa mognad och kunna axla ett vuxenansvar under samspelet med barnen eller eleverna. Detta skulle behöva vara ett viktigt ingångsvärde för den som påbörjar en lärarutbildning, enligt ett resultat, medan det finns andra delar av den nödvändiga grunden man kan jobba med inom ramen för lärarutbildningen.

Resultaten indikerar också att man ibland kan godkänna trots att det kvarstår tvivel på huruvida studenten utvecklat den nödvändiga grund som krävs. Här finns till exempel resonemang om att man i slutet av utbildningen inte vill stoppa någon som "lagt ned massa hundratusentals kronor" och flera års universitetsstudier. I avhandlingen diskuteras då hur man på olika vis tidigt i lärarutbildningen kan börja arbeta med nödvändiga grunder men också hur man på olika vis tidigt kan hjälpa studenter till viktiga insikter om vad läraryrket kan innebära.

Mer information om avhandlingen
Gardesten, J. (2016). "Den nödvändiga grunden" : underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. Växjö, Linnaeus University Press. 182. ISBN: 978-91-88357-44-1

Kontaktinformation
Jens Gardesten, 0480-44 63 02
Tove Nordén, kommunikatör, 0703- 67 14 53