händer som skriver i mattebok

Ny bok: Skolframgång i det mångkulturella samhället

Vilka faktorer är avgörande för att elever med utländsk bakgrund lyckas i skolan? Detta har forskare vid Centrum för kultursociologi, Linnéuniversitetet har undersök.

Resultaten visar att det bland annat handlar om lärares förväntningar på och känslor inför sina elever, om elevernas längtan efter erkännande, mening och en lärande-identitet, men även om hur rektorer uppfattar att elevernas etniska bakgrund påverkar såväl skolans rykte som det inre pedagogiska arbetet. Skolkulturens förmåga att arbeta för en mångkulturell inkorporering är avgörande.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, skolledare och elevvårdspersonal med intresse för skola och utbildning i ett mångkulturellt samhälle. Boken publicerades under sensommaren 2016 och presenterades på Bokmässan i Göteborg den 22 september. Redaktörer är Anna Lund och Stefan Lund som är verksamma vid Linnéuniversitetet.